Latest press releases in Norsk

Kransikkerhetsstudie – en inngående analyse for traverskraner.

Konecranes Oyj

This press release has photo gallery Published on

<p>Konecranes CRS outlines the condition of the crane. <strong>© </strong>Konecranes<strong></strong></p> (photo: Jari Kivelä)

/INS. Konecranes forstår at god innsikt forbedrer resultatene i et foretak. Vi har derfor utviklet en kransikkerhetsstudie som gir dypere innsikt i kraners tilstand, sikkerhet og driftseffektivitet, og som dermed gir verdifull informasjon for bedre å forutse og styre den samlede eierkostnaden.

Standardsortiment av driftssikre industrikraner fra Konecranes

Konecranes Oyj

This press release has photo gallery Published on

Konecranes Industrial Cranes Operating in the Manufacturing Sector.© Konecranes

/INS. I over 80 år har Konecranes fokusert på å forbedre effektiviteten og produktiviteten for en rekke forskjellige bransjer. Selskapets erfaring og innsats for å sikre teknisk fremskritt har skapt løfteløsninger som kombinerer både driftssikkerhet og lave kostnader gjennom hele utstyrets levetid.

Bekjempe friksjon med kjemi og innovasjon

Ab Nanol Technologies Oy

This press release has photo gallery Published on

The Nanol Technologies Helsinki team – a good combination of enthusiasm and experience. From left trainee Zacharias Wulff, Johan von Knorring, Tuula Leppälä, Richard Fagerholm, and Luis Pereira.© Ab Nanol Technologies Oy (photo: Industrial News Service)

/INS. I dag kan nanoteknologi brukes i alt fra kosmetikk og maling til stål og tannkrem. Den brukes også i olje- og smørevirksomheter. Men hvordan kan mikroskopiske partikler bidra til å redusere bruk av fossilt brennstoff og forlenge levetiden til komponentene i noen av de tyngste og største maskinene – som brukes i shipping, jernbaner, blant marineingeniører, i gruvedrift og tungindustri?

Gjenoppfunnet og lansert – den nye BOXHUNTER fra Konecranes

Konecranes Oyj

This press release has photo gallery Published on

Konecranes’ new BOXHUNTER will interest container terminal operators in different markets.© Konecranes (photo: Industrial News Service)

/INS.Etter en rekke studier, og med en grundig forståelse av kundenes behov, har Konecranes lansert BOXHUNTER og gjenoppfunnet den hjulgående portalkranen. Det innovative er kort fortalt at kranføreren er kommet ned på jorden igjen. Hytten er brakt ned på bakkeplan, der containerhåndteringen virkelig skjer. BOXHUNTER-konseptet er unikt: Betjening og ergonomi er lagt i støpeskjeen.

Ny SLX-elektrokjettingtalje med integrert frekvensomformer for mer effektive prosesser

Konecranes Oyj

Published on

Award-winning: The SLX electric chain hoist with striking aluminum housing won the red dot award for design and value. It is exceptionally robust and has a maintenance and service hatch.© Konecranes (photo: Industrial News Service)

Konecranes' SLX-elektrokjettingtaljer med frekvensomformer tilpasser seg automatisk lastvekten (SWL- safe working load) /INS. Konecranes utvider sitt tilbud av løftesystemer til arbeidsstasjonen med nyutviklede SLX-elektrokjettingtaljer. De nye modellene med integrert frekvensomformer støtter mer effektive og raskere prosesser – takket være variabel heisehastighet og automatisk lastgjenkjenning. Fordelene er blant annet bedre brukervennlighet, høyere produktivitet og lengre levetid for kranen. SLX-elektrokjettingtaljene kan brukes frittstående, f.eks. til montasjeceller i bearbeidingsindustrien, og i arbeidsstasjonskraner.

Forbedre en prosess på den myke måten

Neste Jacobs

Published on

APC solution from Neste Jacobs. ©Neste Jacobs (photo: Industrial News Service)

/INS. Et av de største produksjonsanleggene for mysepulver i Finland økte nylig produksjonen sin med over 10 prosent, uten at de måtte investere i maskinvare eller bruke mer energi i prosessen. Produksjonsanlegget oppnådde dette ved ganske enkelt å implementere Neste Jacobs’ NAPCON® Suite-programmer for avansert prosesskontroll (APC). Disse optimerer det kritiske og energiintensive siste stadiet av produksjonsprosessen.

Konecranes har lang erfaring med å betjene kraftindustrien.

Konecranes Oyj

Published on

Konecranes provides lifting solutions for all types of power plants. © Konecranes (photo: Industrial News Service)

/INS. Kraner og annet løfteutstyr er viktige deler av kraftverk, særlig under oppføring og vedlikehold. For å tilfredsstille de unike behovene i kraftindustrien er kraner og løfteutstyr nødt til å kunne brukes presist, sikkert og feilfritt under krevende omstendigheter. Konecranes leverer løfteutstyr til alle slags kraftverk – fra tradisjonelle kullkraftverk til massive vannkraftverk eller avsidesliggende vindsentraler.

Viessmann overtar Norpe – et finsk kommersielt kjøleteknologiselskap

Norpe

Published on

Martin Viessmann. ©Norpe Oy (photo: Industrial News Service)

Norpe er markedsleder i Skandinavia og Baltikum Viessmann-konsernet overtar finlandsbaserte Norpe-konsernet.Den tyske produsenten av varme-, kjøle- og klimaanleggteknologi annonserte oppkjøpet i Helsingfors den 23. september 2013. Som familiebedrift tilbyr Viessmann sitt nye konsernmedlem et langsiktig perspektiv for å utvide sin posisjon i markedet som en av Europas ledende leverandører av kjøleløsninger i dagligvarebransjen.

Obey optimaliserer mengden av bioenergi: En bevist metode for å øke energiverdien fra biomasse av trevirke

Walki Group

Published on

Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Den globale økningen i energibruk viser lite tegn på å flate ut, derfor må det utvikles løsninger for bærekraftig energi. Dette er grunnen til at energi som kan utvinnes fra biomasse må brukes på flere områder, og mer effektivt. I skoger over hele verden ligger det store mengder rester etter tømmerhogging som ikke brukes, og denne bioenergien blir ikke brukt. Dette kan endres ved å bruke Obey, som er en prosedyre for optimalisering av mengde bioenergi, basert på en lang, nordisk tradisjon.

INTELLIGENTE KRANER PÅ FARTEN

Konecranes Oyj

Published on

Konecranes is developing a family of remote services, TRUCONNECT, to help customers make optimal use of their lifting devices. The first services launched are named TRUVIEW and TRUCARE. (photo: Elena Tiihonen)

For å sikre at kraner som brukes i krevende industriprosesser, til enhver tid fungerer de skal, har Konecranes nylig lansert en nyskapende produktserie for eksterne tjenester som heter TRUCONNECT. De første to produktene i denne serien er datarapporttjenesten TRUVIEW® og den komplette servicepakkeløsningen TRUCARE®.

Dynamic Map

Press releases for latest locations