Latest press releases in Norsk

Integrated vacuum pump and suction cup to deliver greater efficiency and reliability

PIAB

Published on

Integrated vacuum pump and suction cup to deliver greater efficiency and reliability (photo: Administrator)

Et nytt konsept for mer effektiv materialhåndtering i desentraliserte vakuumsystem er utviklet av vakuumteknikkforetaket Piab. Den nye produktserien integrerer vakuumpumpen og sugekoppen i én enhet. Dette oppgis å gi lavere energiforbruk samt raskere og sikrere arbeidssykluser.

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling

Rocla Robotruck Oy

Published on

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling (photo: Administrator)

Det store tyske forlagskonsernet Axel Springer har nylig fått installert et nytt logistikksystem på sitt avistrykkeri i Ahrensburg i nærheten av Hamburg. Det automatisk styrte kjøresystemet ble levert av Rocla Robotruck og er en viktig del av det overordnede systemet som leveres av selskapets samarbeidspartner Man Roland.

Learning is easier in a noise free environment

Ecophon AB

Published on

Learning is easier in a noise free environment (photo: Administrator)

I flere internasjonale undersøkelser slås det fast at støy forringer læreevnen. At man blir trøtt og ukonsentrert av å stadig oppholde seg i et miljø med høyt lydnivå, kan nok de fleste skrive under på. Til tross for dette spiller fremdeles det akustiske miljøet en ubetydelig rolle i byggeprosessen, når skoler og utdanningslokaler restaureres eller prosjekteres.

New clothes for cleanrooms protect both products and man

Laitosjalkine Oy

Published on

New clothes for cleanrooms protect both products and man (photo: Administrator)

Økt bruk av renrom i forskjellige industrisektorer og stadig strengere krav til rene lokaler har skapt et behov for å utvikle enda mer effektive beskyttelses-metoder. Under ledelse av Laitosjalkine Oy har man i Finland utviklet konseptet Laja Clinigo for renrom med fokus på arbeidsandtrekk. Sortimentet omfatter klær og fottøy som beskytter både mennesker, produkter i produksjon og selve produksjonsprosessen mot urenheter i luften og ukontrollert utlading av statisk elektrisitet.

Gunnebo launches SafePay - a closed and safe cash handling system for the retail trade

Gunnebo AB

Published on

Gunnebo har i en rekke år arbeidet innen området kontanthåndtering for banker og verditransporter. Gjennom et intensivt utviklingsarbeid kan Gunnebo nå lansere et patentert, lukket og sikkert kontanthåndteringssystem for detaljhandelen: SafePay.

Walki Wisa creates new brand as it expands its ream wrapper range

Walki Wisa Group

Published on

Walki Wisa creates new brand as it expands its ream wrapper range (photo: Administrator)

Walki Wisa, spesialist på kopiomslagspapir, produserer for første gang sitt eget varemerke, WisaCopy. Hensikten er å markere en økende suksess i denne nøkkelsektoren av emballasjebransjen. Ved siden av å befeste sitt eget navn i markedet lanserer selskapet også to nye produkter i sitt sortiment av kopiomslagspapir.

Müsli cereal box without inner bag developed in Scandinavia

Stora Enso Oyj

Published on

Müsli cereal box without inner bag developed in Scandinavia (photo: Administrator)

Stora Enso har sammen med sine skandinaviske partnere utviklet en kartongbasert eske for müsli-frokostblandinger uten en ekstra lufttett innvendig pose. Dette produktkonseptet er en garanti for de lufttette kvalitetene til slike pakninger. En av de første bedriftene som har tatt i bruk konseptet er svenske BioDoc AB i sin produktserie Magiform Müsli.

"Ice shoe" - an efficient end to slipping

Laitosjalkine Oy

Published on

Finske Laitosjalkine Oy som har spesialisert seg på produksjon av vernesko, har utviklet en ny type vintersko som effektivt hindrer skli- og fallulykker. Sålen på Laja Icego-skoen er utstyrt med brodder som er lett å koble på og av ved å bruke den andre skotuppen. Nyheten kommer på markedet før vinteren 2002/2003.

PC-based simulation software aims to help companies with international tax planning

Comtax AB

Published on

Det svenske foretaket Comtax har utviklet et PC-basert skatteplanleggingsprogram som ved hjelp av matematiske beregninger og informasjon om ulike lands skatteregler skal gi de gunstigste alternativene for beskatning over landegrensene. Programmet henvender seg til multinasjonale foretak med dotterselskaper i flere land samt internasjonale skattekonsulenter, advokater, revisorer og banker.

Cramo takes the lead in Caterpillars rental venture in Northern Europe

Cramo AB

Published on

Cramo takes the lead in Caterpillars rental venture           in Northern Europe (photo: Administrator)

Cramo utvider sitt strategiske samarbeid med Caterpillar og lanserer Cat Rental Store i Norge. Hensikten er å kunne imøtekomme det raskt voksende leiemarkedets krav enda mer effektivt, med et større og mer tilpasset utvalg. Dessuten forsterkes logistikkfunksjonene, uttaler Helge Haldorsen som er ansvarlig for Cramo i Norge. Foretaket regner med å øke sin markedsandel, blant annet takket være samarbeidet.

Dynamic Map

Press releases for latest locations