Latest press releases in Norsk

Practical holder keeps the hammer in place

Snickers Workwear

Published on

Practical holder keeps the hammer in place (photo: Administrator)

Produsenten av yrkesklær, Snickers Workwear har utviklet en smidig plastbøyle laget for å holde en hammer eller et annet verktøy på plass i ulike arbeidssituasjoner. Produktet er ment for håndverkere som trenger en verktøyholder som ikke setter seg fast, ikke skader ømtålige flater eller tar for stor plass.

Largest ever hydraulic pump part of Swedish drive system

Haegglunds Drives AB / Hagglunds Drives AB

Published on

Largest ever hydraulic pump part of Swedish drive system (photo: Administrator)

Det svenske firmaet Hägglunds er i ferd med å lansere sin egen pumpeserie, med deplasement opp til 750 ccm/o, Hägglunds' største pumpe noensinne. Serien omfatter 8 størrelser og vil bli introdusert suksessivt fremover. Dette betyr at det blir lettere å tilpasse pumpen etter turtallet på maskinen som skal drives, noe som bidrar til en optimalisert produksjonsprosess for kunden.

Quicker pump action gets the thumbs up

Quickex AB

Published on

Quicker pump action gets the thumbs up (photo: Administrator)

Quicker Pro Stationary er ikke bare en ordinær pumpe. I følge den svenske produsenten, Quickex, er Quicker Pro Stationary oppfyllelsen av alle syklisters drøm.

Gunnebo signs deal with ICA Ahold for 4 800 SafePay systems

Gunnebo AB

Published on

Sikkerhetskonsernet Gunnebo lanserte i november 2002 ett patentert, lukket och sikkert kontanthåndteringssystem for detaljhandelen - SafePay. ICA Ahold AB har tegnet en avtale med Gunnebos heleide selskap E A Rosengrens AB om kjøp av 4 800 komplette SafePay-system for den Skandinaviske markedet. Avtalets ordreverdi anslås til ca 400 MSEK och gjelder over en to årsperiode. Første leveranser beregnes til å starte opp under midten av år 2003. Avtalen med ICA Ahold omfattar leveranser till ICA, Statoil og Hakon i Sverige, Norge och Danmark samt gruppens selskap i Baltikum.

Automated trucks enable post- production transfers with millimetre precision

Rocla Robotruck Oy

Published on

Automated trucks enable post- production transfers with millimetre precision  (photo: Administrator)

Finske Stora Ensos finpapirfabrikk i Oulu er et av verdens største og mest moderne produksjonsanlegg i sitt slag. Da anlegget skulle utvides, tok etterbehandlings-avdelingen i bruk Rocla Robotrucks laserstyrte automatiske kjøretøysystem for flytting av papirruller. En av de store fordelene ved dette systemet er fleksibliteten.

Integrated vacuum pump and suction cup to deliver greater efficiency and reliability

PIAB

Published on

Integrated vacuum pump and suction cup to deliver greater efficiency and reliability (photo: Administrator)

Et nytt konsept for mer effektiv materialhåndtering i desentraliserte vakuumsystem er utviklet av vakuumteknikkforetaket Piab. Den nye produktserien integrerer vakuumpumpen og sugekoppen i én enhet. Dette oppgis å gi lavere energiforbruk samt raskere og sikrere arbeidssykluser.

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling

Rocla Robotruck Oy

Published on

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling (photo: Administrator)

Det store tyske forlagskonsernet Axel Springer har nylig fått installert et nytt logistikksystem på sitt avistrykkeri i Ahrensburg i nærheten av Hamburg. Det automatisk styrte kjøresystemet ble levert av Rocla Robotruck og er en viktig del av det overordnede systemet som leveres av selskapets samarbeidspartner Man Roland.

Learning is easier in a noise free environment

Ecophon AB

Published on

Learning is easier in a noise free environment (photo: Administrator)

I flere internasjonale undersøkelser slås det fast at støy forringer læreevnen. At man blir trøtt og ukonsentrert av å stadig oppholde seg i et miljø med høyt lydnivå, kan nok de fleste skrive under på. Til tross for dette spiller fremdeles det akustiske miljøet en ubetydelig rolle i byggeprosessen, når skoler og utdanningslokaler restaureres eller prosjekteres.

New clothes for cleanrooms protect both products and man

Laitosjalkine Oy

Published on

New clothes for cleanrooms protect both products and man (photo: Administrator)

Økt bruk av renrom i forskjellige industrisektorer og stadig strengere krav til rene lokaler har skapt et behov for å utvikle enda mer effektive beskyttelses-metoder. Under ledelse av Laitosjalkine Oy har man i Finland utviklet konseptet Laja Clinigo for renrom med fokus på arbeidsandtrekk. Sortimentet omfatter klær og fottøy som beskytter både mennesker, produkter i produksjon og selve produksjonsprosessen mot urenheter i luften og ukontrollert utlading av statisk elektrisitet.

Gunnebo launches SafePay - a closed and safe cash handling system for the retail trade

Gunnebo AB

Published on

Gunnebo har i en rekke år arbeidet innen området kontanthåndtering for banker og verditransporter. Gjennom et intensivt utviklingsarbeid kan Gunnebo nå lansere et patentert, lukket og sikkert kontanthåndteringssystem for detaljhandelen: SafePay.

Dynamic Map

Press releases for latest locations