Bioplaster erstatter fossile plaster...

/ins  For tiden er det mye fokus på plastmaterialer. Plastmaterialenes fremtid diskuteres av både media, forskere og vanlige folk. Bioplaster, det vil si plaster som er produsert av fornybare råmaterialer, er et interessant alternativ og et skritt bort fra fossilbaserte materialer og interessen for disse materialene er stor. I september arrangerer Nordisk Bioplastförening tre seminarer om bioplaster i Stockholm, Helsingfors og Oslo.

All plast som kastes i naturen forsøpler noe voldsomt, og store mengder flyter rundt i verdenshavene. Skal vi totalforby plast? Samfunnet vårt og måten vi lever på klarer ikke dette. Plastmaterialer er nødvendige innen mange områder - men vi kan gjøre mye for å effektivisere produksjonen, forbedre holdbarheten og ikke minst gjenvinne materialene.

For å redusere bruken av fossile ressurser ved produksjonen av plast, er den beste måten å ta utgangspunkt i fornybare råvarer og produsere bioplaster
som er i sterk utvikling og kommer til å vokse enda sterkere i fremtiden.

Men hvordan er det så med bioplastene? Innebærer navnet at de alltid er nedbrytbare eller kan komposteres? Kan vi bare kaste dem i naturen så tar den seg av nedbrytningen? Er de dyrere enn fossile plaster? Har de andre egenskaper? Hva vil skje i fremtiden og ikke minst hvordan ser gjenvinningen ut for fremtidens materialer? Spørsmålene er mange.

  • Dette er spørsmål som vi kommer til å diskutere på éndagsseminarene, sier Hans Friedsam, leder i Nordisk Bioplastförening som idag rundt seksti bedrifter som medlemmer.
  • Nordisk Bioplastförening er i sterk vekst og samler i dag omkring seksti bedrifter som produserer, omdanner eller bruker bioplaster. Plastmaterialer utsettes for tiden for mye kritikk. Ofte er denne kritikken ubegrunnet, og mye av kritikken skyldes ren uvitenhet. Samfunnet er i høyeste grad avhengig av plastene for å fungere, men vi mener det finnes bedre alternativer i bioplastene, sier Hans Friedsam.
  • Sammenlignet med de tradisjonelle plastmaterialene er bioplastene unge materialer og det er mye uvitenhet om dem. Vi jobber intensivt med å spre kunnskap og våra seminarer i Stockholm, Helsingfors og Oslo er eksempler på dette. I begynnelsen av neste år er det tid for København.

Nordisk Bioplasts turné innledes i Helsingfors den 10. september, den 11. er det Stockholm som gjelder og avslutningen skjer i Oslo den 12.. Seminarprogrammet inneholder en sterk mønstring av kunnskapsrike og engasjerte talere fra flere viktige aktører innen bioplaster – både produsenter, konverterere og brukere. På talelisten finnes representanter fra European Bioplastics, BASF, FKuR, Iggesund Paperboard og Stora Enso, TÜV Austria Belgium, Hexpol, Arctic Biomaterials Oy, Greenway Denmark, Novamont, NATY AB og Scanfill.

Mer informasjon finnes på hjemmesiden, www.nordiskbioplastforening.se.

Trenger du mer informasjon? Kontakta meg Hans Friedsam på:

hans@nordiskbioplastforening.se

+46 42 29 80 33

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

 

Drottninggatan 184
SE-254 33 Helsingborg
Tel: +46 42 - 29 80 33
Fax: +46 42 - 29 20 83
E-post: info@nordicbioplastic.com
https://www.nordiskbioplastforening.se

Publications