Senaste pressmeddelanden på Finlandssvenska

Fondernas avkastning avgör

Fondita Fund Management Company Ltd.

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Niklas Gerkman)

/INS .20-årsjubilerande nischfondbolaget Fondita har genomlevt flera ekonomiska världskriser. Bolagets aktivt förvaltade aktiefonder har avkastat klart bättre än den underliggande marknaden

Dynamisk karta

Pressmeddelanden för de senaste platserna