Latest press releases in Norsk

NÅ TRENGER VI NYTENKNING OG ENTREPRENØRSKAP

Nipman

Published on

Robert Clayhills står framför Rollresearchs senaste installation av 3D mät- och styrsystemet till Waldrich valsslipmaskin på Holmen Bravikens pappersbruk. © Rollresearch International, Pekka Väänänen.             (photo: Elena Tiihonen)

Den globale økonomiske krisen tvinger den finske papirindustrien til ekstraordinære tiltak for å redde lønnsomheten til tross for fallende priser. Man går inn for å fornye maskinparken med en rekke nye teknologier og tekniske løsninger.

DET AUTOMATISERTE LAGERET

Elettric 80 Ltd

Published on

The high lifting reach truck Giraffe. © Elettric 80 Ltd (photo: Oskar Storsjö)

Elettric 80 er ikke med på tanken om at det bare er produksjonsvirksomheter som har noe å tjene på automatiserte løsninger. Også distribusjonssentraler kan med fordel automatiseres ved hjelp av laserstyrte trucker, såkalte LGVer, slik at effektiviteten kan økes og kostnadene kuttes. Den store fordelen med Elettric 80s LGV-systemer er at de som regel kan implementeres i eksisterende lagermiljøer uten for mange endringer – kanskje uten endringer i det hele tatt. Derfor er dette en budsjettvennlig investering som vil vise seg lønnsom i løpet av kort tid.

DEN MENNESKELIGE FAKTOR OG SIKKERHETEN PÅ LAGERET

Elettric 80 Ltd

Published on

LGV:s deliver a calm, safe environment. © Elettric 80 Ltd (photo: Administrator)

Sammen med kostnadseffektivitet er sikkerheten til de ansatte ofte i fokus når det dreier seg om lagerhåndtering. Den menneskelige faktor er ikke sjelden årsak til risikoer og ulykker som er vanskelige å forutse, men disse kan effektivt reduseres ved hjelp av Elettric 80s kundetilpassede løsninger for end-of-line-automasjon. Systemet kan automatisere hele eller deler av end-of-line-prosessen: fra palletering av ferdige varer til påføring av strekkfilm og lagerinntak/-utførsel, først og fremst for storprodusenter av volumkrevende forbruksvarer. Sammenlignet med arbeidsmiljøer der det brukes manuelle dieseltrucker, er Freeway-miljøet betydelig sikrere. Dette skyldes en pålitelig teknologi som er mer stillegående og fri for avgasser. Disse fordelene varer naturligvis også ved etter de første årene og investeringen er ferdig nedbetalt.

DET BEHØVER IKKE Å VÆRE ALT ELLER INGENTING

Elettric 80 Ltd

Published on

© Elettric 80 Ltd (photo: Administrator)

Å redusere kostnader gjennom å rasjonalisere og optimere funksjoner innenfor anlegget, er en målsetting som går igjen blant produksjonsselskaper. Elettric 80s skalerbare Freeway-system tilbyr skreddersydd automasjon av fabrikker med store produksjonsvolumer av forbruksvarer, en optimal løsning ved drift i to skift eller mer. Systemet kan automatisere enten hele end-of-line-håndteringen direkte, eller utvalgte deler av den, med utsikter til en optimal løsning også for fremtiden. Systemet kan bygges ut og kompletteres trinnvis, uten store merkostnader eller problemer. Dessuten kan det installeres med minimal innvirkning på anlegget, ofte med bevart produksjonstakt. Viktige beslutninger, som vil innebære betydelige fordeler og økt konkurransekraft, utsettes imidlertid ettersom de virker altfor kompliserte eller altomfattende. Spørsmål oppstår – hvor store investeringer tillater budsjettene, hva er den beste løsningen for hele anlegget pr. i dag og vil den fortsatt være god nok om noen år?

TERMISK KVITTERINGSPAPIR MED GARANTERT HOLDBARHET

Jujo Thermal Ltd.

Published on

© Jujo Thermal Ltd. (photo: Oskar Storsjö)

- det holdbare og varige førstevalget som ikke blekner Kunder krever holdbarhet fra termisk utskriftspapir! Dette er en nødvendig og uunnværlig del av det vi trenger til våre daglige forretninger med tanke på framtiden, for dette sikrer tilgang til alle de viktige opplysningene som likningsmyndighetene og garantiordningene krever. Dessuten er de som bruker termiske kvitteringer kunder som trenger kjøpsbevis og andre nødvendige sluttbrukeropplysninger.

SVANEMERKET KJEMIKALIESYSTEM FOR BILVASK

Tekno-Forest Oy

Published on

SVANENMÄRKT BILTVÄTTKEMIKALIESYSTEM (photo: Administrator)

Pineline er den eneste produsenten av kjemikalier for bilvask som tilbyr et komplett Svanemerket kjemikaliesystem for maskinvask. Dette er spørsmål om en stor miljøsak ettersom hver vaskelinje bruker flere tusen liter kjemikalier hvert år.

SLUTT PÅ SKITNE VALSER I PRESSPARTIET

Tekno-Forest Oy

Published on

SLUT PÅ SMUTSIGA VALSAR I PRESSPARTIETEtt effektivt skydd mot föroreningar i presspartiet (photo: Administrator)

Pineline har utviklet en ny kjemisk metode som forhindrer at bunnfall fra prosessvannet skitner til valsene i presspartiet i papirfabrikker som bruker TMP-masse. Dermed minsker muligheten for brudd på papirbanen og kvalitetsproblemer som kommer av at særlig den midtre falsen blir tilsmusset. Samtidig forbedres fabrikkens virkningsgrad betydelig.

HURTIG SAMLESKINNEVERN VED HJELP AV GOOSE

ABB

Published on

SNABBT SAMLINGSSKENESKYDD MED GOOSE-KOMMUNIKATION (photo: Administrator)

ABB introduserer et nytt høyhastighets samleskinnevern for mellomspenningsanlegg for energiverk og industrielle kraftsystemer. Samleskinnevernet er basert på selskapets nye REF615 ledningsvern med innebygd støtte for IEC 61850-standarden “Communication networks and systems in substations” og dennes GOOSE-tjenester. Dette smarte relévernet tilbyr en plattform for å forbedre ytelsen, påliteligheten og kostnadseffektiviteten til morgendagens kraftsystemer.

GLASSFIBERVENTILER MOTSTÅR KORROSJON BEST

FR Valve Products Ab

Published on

World Pulp Paper Week    SPCI 2008Stockholm Sweden May 27-292008  Besök oss på stand     A 3110GLASFIBERVENTILER MOTSTÅR KORROSION BÄST (photo: Administrator)

Andre generasjons korrosjonsfrie glassfiberventiler lanseres nå av FR Valve Ab som er det eneste selskapet som kan lage glassfiberventiler på opptil 800 mm. Første generasjons håndlaminerte ventiler har først og fremst blitt brukt innen papirmasseindustrien, og de har vist seg å være ekstremt motstandskraftige mot etsende væsker som klordioxid.

"ONE STOP SHOP" FOR BEHANDLING AV AVFALL OG AVLØPSVANN

Preseco OY

Published on

 (photo: Administrator)

I løpet av høsten 2009 kommer nesten alt avfall og avløpsvann fra Norges største private slakteri til å bli behandlet i en ny type integrert løsning for avfallsbehandling som omfatter biogass, kompostering og rensing av avløpsvann. Kun en liten mengde av avfallet i risikoklasse 1 og 2 må behandles et annet sted.

Dynamic Map

Press releases for latest locations