Latest press releases in Norsk

Konecranes har lang erfaring med å betjene kraftindustrien.

Konecranes Oyj

Published on

Konecranes provides lifting solutions for all types of power plants. © Konecranes (photo: Industrial News Service)

/INS. Kraner og annet løfteutstyr er viktige deler av kraftverk, særlig under oppføring og vedlikehold. For å tilfredsstille de unike behovene i kraftindustrien er kraner og løfteutstyr nødt til å kunne brukes presist, sikkert og feilfritt under krevende omstendigheter. Konecranes leverer løfteutstyr til alle slags kraftverk – fra tradisjonelle kullkraftverk til massive vannkraftverk eller avsidesliggende vindsentraler.

Viessmann overtar Norpe – et finsk kommersielt kjøleteknologiselskap

Norpe

Published on

Martin Viessmann. ©Norpe Oy (photo: Industrial News Service)

Norpe er markedsleder i Skandinavia og Baltikum Viessmann-konsernet overtar finlandsbaserte Norpe-konsernet.Den tyske produsenten av varme-, kjøle- og klimaanleggteknologi annonserte oppkjøpet i Helsingfors den 23. september 2013. Som familiebedrift tilbyr Viessmann sitt nye konsernmedlem et langsiktig perspektiv for å utvide sin posisjon i markedet som en av Europas ledende leverandører av kjøleløsninger i dagligvarebransjen.

Obey optimaliserer mengden av bioenergi: En bevist metode for å øke energiverdien fra biomasse av trevirke

Walki Group

Published on

Obey is a procedure for maximizing the energy yield of wooden biomass used for energy production. Protecting the energy harvest from rain and snow is an important part of the procedure. © Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Den globale økningen i energibruk viser lite tegn på å flate ut, derfor må det utvikles løsninger for bærekraftig energi. Dette er grunnen til at energi som kan utvinnes fra biomasse må brukes på flere områder, og mer effektivt. I skoger over hele verden ligger det store mengder rester etter tømmerhogging som ikke brukes, og denne bioenergien blir ikke brukt. Dette kan endres ved å bruke Obey, som er en prosedyre for optimalisering av mengde bioenergi, basert på en lang, nordisk tradisjon.

INTELLIGENTE KRANER PÅ FARTEN

Konecranes Oyj

Published on

Konecranes is developing a family of remote services, TRUCONNECT, to help customers make optimal use of their lifting devices. The first services launched are named TRUVIEW and TRUCARE. (photo: Elena Tiihonen)

For å sikre at kraner som brukes i krevende industriprosesser, til enhver tid fungerer de skal, har Konecranes nylig lansert en nyskapende produktserie for eksterne tjenester som heter TRUCONNECT. De første to produktene i denne serien er datarapporttjenesten TRUVIEW® og den komplette servicepakkeløsningen TRUCARE®.

WALKI BIOMASS COVER: ENKELT DEKKE FORBEDRER TØRKEPROSESSEN OG ENERGIINNHOLDET I ENERGITRE

Walki Group

Published on

© Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Hogstavfall er en rimelig og enkelt tilgjengelig kilde til biologisk drivstoff og etterpå kan det lagres i hauger i flere måneder. For å beskytte haugene mot fuktighet fra regn, snø og is, har Walki utviklet et papirbasert, vanntett dekke som kan flises opp og brennes sammen med resten av avfallet.

CLEWER MINIRENSEANLEGG FUNGERER LIKE GODT ETTER LENGRE AVBRUDD

Clewer Markkinointi Oy

Published on

© Clewer Markkinointi Oy  (photo: Elena Tiihonen)

Clewer 800 S er det eneste CE-testede minirenseanlegget som i offisielle tester i Finland er blitt belastet med en mengde avløpsvann som ble produsert av fem personer og som oppfyller alle lovfestede utslippskrav. Etter et avbrudd på tre måneder, startet dessuten renseprosessen rekordraskt på nytt.

BEREDSKAP OG INNSATS MOT OLJEUTSLIPP HVOR SOM HELST I VERDEN

Lamor Corporation Ab

Published on

Fred Larsen inspecting pumps and powerpacks prior to Gulf of Mexico oil spill operations. © Lamor Corporation Ab  (photo: Elena Tiihonen)

Det massive oljeutslippet i april 2010 i Mexicogulfen nødvendiggjorde umiddelbar ekstern assistanse, ekspertise, løsninger og utstyr for å bidra til opprensing. Lamor Corporation, et selskap basert i Finland, iverksatte umiddelbart sine innsatsplaner, og i løpet av 36 timer fikk selskapet ved hjelp av sitt internasjonale nettverk flydd inn sitt arsenal av utstyr og nøkkelpersonell til åstedet.

SLUTT PÅ PROBLEMER MED BLANDING AV MASSE TAKKET VÆRE ET NYTT, TREDIMENSJONELT MASKINSYN

Numcore

Published on

CoreApus_3 © Numcore (photo: Oskar Storsjö)

Utilstrekkelig blanding av papirmassens forskjellige bestanddeler i papirmaskinens våtende er den største enkeltårsaken til produksjonsforstyrrelser på papirfabrikker. Måleteknikken utviklet av Numcore som er basert på maskinsyn gjør det nå for første gang mulig å se et nøyaktig tredimensjonelt bilde av blandingens sammensetning i rørsystemene. Ved hjelp av bildet kan prosessen finjusteres for å oppnå så jevn kvalitet på massen som mulig.

AUTOMATISK SUKSESS VED DRINKTEC 2009

Elettric 80 Ltd

Published on

Extremely gentle palletising with high precision by a beverage dragon.  © Elettric 80 Ltd (photo: Elena Tiihonen)

Elettric 80s markedsføringssjef Mikael Renström slår fast at drinktec 2009 var en stor suksess for selskapet. Selskapet gjorde et solid inntrykk på markedet med sin realistiske demonstrasjon av en driftsklar, automatisert kjede i enden av produksjonslinjen. Her fikk Elettric 80 vist fram sine siste nyvinninger for drikkevarebransjen. - ”De fleste som besøkte messen, var høyt kvalifiserte personer med en stilling som tillot dem å ta beslutninger og sette i verk tiltak. Den positive responsen fra disse samt inngåtte avtaler for framtiden, viser at vi har plassert oss som en ledende leverandør av automasjon i enden av linjen for drikkevaresektoren”, sier Mikael Renström. ”Det faktum at Elettric 80 klarte å sluttføre en ny kontrakt med en stor meksikansk ølprodusent, gjorde oppsummeringen av drinktec-uken enda mer spennende”.

AUTOMATISERTE LØSNINGER PÅ UTSTILLING

Elettric 80 Ltd

Published on

LGV collecting palletised bottles from a Condor. © Elettric 80 Ltd (photo: © Elettric 80 Ltd)

Elettric 80 vil gi en grundig demonstrasjon av sitt automasjonskonsept på Drinktec-messen i München 14.–19. september 2009. En komplett, driftsklar end-of-line-kjede vil bli bygd opp, og under messen vil publikum kunne følge demonstrasjonen hele veien rundt anlegget. Flere typer ølbokser, flasker og plater fra ulike Elettric 80-kunder vil bli håndtert fra slutten av  "produksjonen" til palletering, påføring av strekkfilm og transport ved hjelp av laserstyrte trucker (LGV-trucker) til lagerområdet samt ombordlasting i trailer.

Dynamic Map

Press releases for latest locations