Latest press releases in Norsk

WALKI BIOMASS COVER: ENKELT DEKKE FORBEDRER TØRKEPROSESSEN OG ENERGIINNHOLDET I ENERGITRE

Walki Group

Published on

© Walki Group (photo: Elena Tiihonen)

Hogstavfall er en rimelig og enkelt tilgjengelig kilde til biologisk drivstoff og etterpå kan det lagres i hauger i flere måneder. For å beskytte haugene mot fuktighet fra regn, snø og is, har Walki utviklet et papirbasert, vanntett dekke som kan flises opp og brennes sammen med resten av avfallet.

CLEWER MINIRENSEANLEGG FUNGERER LIKE GODT ETTER LENGRE AVBRUDD

Clewer Markkinointi Oy

Published on

© Clewer Markkinointi Oy (photo: Elena Tiihonen)

Clewer 800 S er det eneste CE-testede minirenseanlegget som i offisielle tester i Finland er blitt belastet med en mengde avløpsvann som ble produsert av fem personer og som oppfyller alle lovfestede utslippskrav. Etter et avbrudd på tre måneder, startet dessuten renseprosessen rekordraskt på nytt.

BEREDSKAP OG INNSATS MOT OLJEUTSLIPP HVOR SOM HELST I VERDEN

Lamor Corporation Ab

Published on

Fred Larsen inspecting pumps and powerpacks prior to Gulf of Mexico oil spill operations. © Lamor Corporation Ab (photo: Elena Tiihonen)

Det massive oljeutslippet i april 2010 i Mexicogulfen nødvendiggjorde umiddelbar ekstern assistanse, ekspertise, løsninger og utstyr for å bidra til opprensing. Lamor Corporation, et selskap basert i Finland, iverksatte umiddelbart sine innsatsplaner, og i løpet av 36 timer fikk selskapet ved hjelp av sitt internasjonale nettverk flydd inn sitt arsenal av utstyr og nøkkelpersonell til åstedet.

SLUTT PÅ PROBLEMER MED BLANDING AV MASSE TAKKET VÆRE ET NYTT, TREDIMENSJONELT MASKINSYN

Numcore

Published on

CoreApus_3 © Numcore (photo: Oskar Storsjö)

Utilstrekkelig blanding av papirmassens forskjellige bestanddeler i papirmaskinens våtende er den største enkeltårsaken til produksjonsforstyrrelser på papirfabrikker. Måleteknikken utviklet av Numcore som er basert på maskinsyn gjør det nå for første gang mulig å se et nøyaktig tredimensjonelt bilde av blandingens sammensetning i rørsystemene. Ved hjelp av bildet kan prosessen finjusteres for å oppnå så jevn kvalitet på massen som mulig.

AUTOMATISK SUKSESS VED DRINKTEC 2009

Elettric 80 Ltd

Published on

Extremely gentle palletising with high precision by a beverage dragon. © Elettric 80 Ltd (photo: Elena Tiihonen)

Elettric 80s markedsføringssjef Mikael Renström slår fast at drinktec 2009 var en stor suksess for selskapet. Selskapet gjorde et solid inntrykk på markedet med sin realistiske demonstrasjon av en driftsklar, automatisert kjede i enden av produksjonslinjen. Her fikk Elettric 80 vist fram sine siste nyvinninger for drikkevarebransjen. - ”De fleste som besøkte messen, var høyt kvalifiserte personer med en stilling som tillot dem å ta beslutninger og sette i verk tiltak. Den positive responsen fra disse samt inngåtte avtaler for framtiden, viser at vi har plassert oss som en ledende leverandør av automasjon i enden av linjen for drikkevaresektoren”, sier Mikael Renström. ”Det faktum at Elettric 80 klarte å sluttføre en ny kontrakt med en stor meksikansk ølprodusent, gjorde oppsummeringen av drinktec-uken enda mer spennende”.

AUTOMATISERTE LØSNINGER PÅ UTSTILLING

Elettric 80 Ltd

Published on

LGV collecting palletised bottles from a Condor. © Elettric 80 Ltd (photo: © Elettric 80 Ltd)

Elettric 80 vil gi en grundig demonstrasjon av sitt automasjonskonsept på Drinktec-messen i München 14.–19. september 2009. En komplett, driftsklar end-of-line-kjede vil bli bygd opp, og under messen vil publikum kunne følge demonstrasjonen hele veien rundt anlegget. Flere typer ølbokser, flasker og plater fra ulike Elettric 80-kunder vil bli håndtert fra slutten av  "produksjonen" til palletering, påføring av strekkfilm og transport ved hjelp av laserstyrte trucker (LGV-trucker) til lagerområdet samt ombordlasting i trailer.

NÅ TRENGER VI NYTENKNING OG ENTREPRENØRSKAP

Nipman

Published on

Robert Clayhills står framför Rollresearchs senaste installation av 3D mät- och styrsystemet till Waldrich valsslipmaskin på Holmen Bravikens pappersbruk. © Rollresearch International, Pekka Väänänen.             (photo: Elena Tiihonen)

Den globale økonomiske krisen tvinger den finske papirindustrien til ekstraordinære tiltak for å redde lønnsomheten til tross for fallende priser. Man går inn for å fornye maskinparken med en rekke nye teknologier og tekniske løsninger.

DET AUTOMATISERTE LAGERET

Elettric 80 Ltd

Published on

The high lifting reach truck Giraffe. © Elettric 80 Ltd (photo: Oskar Storsjö)

Elettric 80 er ikke med på tanken om at det bare er produksjonsvirksomheter som har noe å tjene på automatiserte løsninger. Også distribusjonssentraler kan med fordel automatiseres ved hjelp av laserstyrte trucker, såkalte LGVer, slik at effektiviteten kan økes og kostnadene kuttes. Den store fordelen med Elettric 80s LGV-systemer er at de som regel kan implementeres i eksisterende lagermiljøer uten for mange endringer – kanskje uten endringer i det hele tatt. Derfor er dette en budsjettvennlig investering som vil vise seg lønnsom i løpet av kort tid.

DEN MENNESKELIGE FAKTOR OG SIKKERHETEN PÅ LAGERET

Elettric 80 Ltd

Published on

LGV:s deliver a calm, safe environment. © Elettric 80 Ltd (photo: Administrator)

Sammen med kostnadseffektivitet er sikkerheten til de ansatte ofte i fokus når det dreier seg om lagerhåndtering. Den menneskelige faktor er ikke sjelden årsak til risikoer og ulykker som er vanskelige å forutse, men disse kan effektivt reduseres ved hjelp av Elettric 80s kundetilpassede løsninger for end-of-line-automasjon. Systemet kan automatisere hele eller deler av end-of-line-prosessen: fra palletering av ferdige varer til påføring av strekkfilm og lagerinntak/-utførsel, først og fremst for storprodusenter av volumkrevende forbruksvarer. Sammenlignet med arbeidsmiljøer der det brukes manuelle dieseltrucker, er Freeway-miljøet betydelig sikrere. Dette skyldes en pålitelig teknologi som er mer stillegående og fri for avgasser. Disse fordelene varer naturligvis også ved etter de første årene og investeringen er ferdig nedbetalt.

DET BEHØVER IKKE Å VÆRE ALT ELLER INGENTING

Elettric 80 Ltd

Published on

© Elettric 80 Ltd (photo: Administrator)

Å redusere kostnader gjennom å rasjonalisere og optimere funksjoner innenfor anlegget, er en målsetting som går igjen blant produksjonsselskaper. Elettric 80s skalerbare Freeway-system tilbyr skreddersydd automasjon av fabrikker med store produksjonsvolumer av forbruksvarer, en optimal løsning ved drift i to skift eller mer. Systemet kan automatisere enten hele end-of-line-håndteringen direkte, eller utvalgte deler av den, med utsikter til en optimal løsning også for fremtiden. Systemet kan bygges ut og kompletteres trinnvis, uten store merkostnader eller problemer. Dessuten kan det installeres med minimal innvirkning på anlegget, ofte med bevart produksjonstakt. Viktige beslutninger, som vil innebære betydelige fordeler og økt konkurransekraft, utsettes imidlertid ettersom de virker altfor kompliserte eller altomfattende. Spørsmål oppstår – hvor store investeringer tillater budsjettene, hva er den beste løsningen for hele anlegget pr. i dag og vil den fortsatt være god nok om noen år?

Dynamic Map

Press releases for latest locations