Publications

Ny UltraPure: Større konkurransekraft for bioteknologi og legemidler

This press release has photo gallery Published on

/ins   Vi presenterer Alfa Laval UltraPure-produkter for å øke prosesseffektiviteten, produktiviteten og sluttproduktkvaliteten innen legemidler og bioteknologi. Den nye pumpen LKH Prime 10 UltraPure og den oppgraderte magnetdrevne tank mixer LeviMag® UltraPure reduserer også den totale eierkostnaden og sikrer mer ansvarlig bruk av ressurser ved steril behandling. Begge støttes av dokumentasjonspakken Alfa Laval Q-doc for full sporbarhet.

Servicesett for hygienisk væskehåndtering med reservedeler: Alt på ett sted for raskere gjennomført service

This press release has photo gallery Published on

/ins   Tre av de viktigste faktorene for å gjennomføre service med minimale avbrudd i produksjonsprosessen er hastighet, kvalitet og pålitelighet i leverandørkjeden for reservedeler. Originale servicesett for hygienisk væskehåndtering fra Alfa Laval inneholder alle nødvendige reservedeler for å takle havarier, reparasjoner og planlagt forebyggende vedlikehold – raskt!  

Bærekraftoptimalisering øker energibesparelsen med 30 %

This press release has photo gallery Published on

/ins  Bærekraftoptimalisering gir store besparelser for meieri

ThinkTop V50 og V70 snakker nå IO-Link-språket

This press release has photo gallery Published on

<p>Alfa Laval ThinkTop V50 V70 IO Link</p>

/ins    La den nye Alfa Laval ThinkTop® IO-Link forbedre kommunikasjonen mellom dine hygieniske ventiler og Industry 4.0-automatiseringssystemer. Den punktvise IO-Link-kommunikasjonsprotokollen kobler sensorer og aktuatorer – uansett feltbuss – til dine automatiseringssystemer. Dette muliggjør datautveksling i sanntid, forbedrer diagnostikken og forenkler konfigurerbarhet og kontroll. ThinkTop IO-Link er perfekt for bruk i meieri-, næringsmiddel-, legemiddel.

På utkikk etter hygienisk og enkel adgang? Disse to fleksible tankdekslene slipper deg inn

This press release has photo gallery Published on

/ins   Tankdeksler fra Alfa Laval er kvalitetsåpninger som gir enkel og praktisk visuell inspeksjon eller adgang til innsiden av tanker, og som oppfyller praktisk talt alle krav i meieri-, næringsmiddel-, drikke-, legemiddel- og hjemmeindustrien. Til din hygieniske prosess tilbyr Alfa Laval et komplett utvalg av 3A-godkjente inspeksjons- og personaladgangsporter med en rekke overflatebehandlinger og tetningsmaterialer.