Den opgraderede omrører med bundstøtte sikrer effektiv bearbejdning og fremragende produktsikkerhed

/ins For at sikre din proceseffektivitet og produktsikkerhed har vi opgraderet bundstøtten til Alfa Lavals ALTB-omrører.

ALTB-omrøreren tilbyder en blandingsløsning, der opfylder ethvert krav inden for hygiejneindustrierne. Denne omrører kan dimensioneres til de fleste anvendelsesområder i både atmosfæriske tanke og tryktanke og har stor fleksibilitet i det mekaniske design.

En bundstøtte kan skabe en mere økonomisk konfiguration og Alfa Lavals ALTB-omrører med den nye opgraderede bundstøtte tilbyder dig en række fordele, som kan styrke din proceseffektivitet.

FORDELE:

• Mindre friktion = færre slidriller og længere levetid.

• Uafhængig af rotationsretning = sikker drift uden risiko for, at delene går i stykker.

• Hygiejnisk design i henhold til EHEDG-retningslinjerne = fremragende produktsikkerhed.

• Temperaturbestandig op til 150 °C = mindre udvidelse, og tæthed selv ved høje temperaturforskelle.

• Forbedret hygiejnisk design = nemmere at installere, rengøre, inspicere og vedligeholde. Ingen løft af akslen.

 

Energieffektivt design, der opfylder dine behov.

Vores Alfa Laval EnSaFoil-pumpehjul samt vores specialudviklede Alfa Laval EnSaFerm-pumpehjul til fermenteringsbrug reducerer energiforbruget og dit produkts varmeoptagelse.

Pumpehjulenes unikke form er udviklet på grundlag af omfattende fluiddynamiske undersøgelser og gør dem op til 400 % mere effektive end standard pumpehjul.

Ud over at minimere energitabet kører vores pumpehjul med nedsat hastighed uden at nedsætte pumpekapaciteten. Sammenlignet med omrørere med konventionelle pumpehjul reducerer de energiforbruget med op til 80 %.

Omrørere fra Alfa Laval er designet til nem rengøring og vi tilbyder tankrengøringsudstyr, som kan hjælpe med at opfylde de strengeste krav i enhver hygiejneindustri.

Konfiguration til brug under sterile/aseptiske forhold er også mulig. Dimensionering og tilpasning af omrøreren til den konkrete opgave sikrer optimeret strømforbrug og prissætning.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications