Her er løsningen: Lad ikke dårlig tankrengøring spilde din tid, dit vand, og din energi

/INS.Når vandstrålen fra en rengøringsenhed med roterende dysehoved rammer tankvæggen, genererer den en kraftpåvirkning (N). Efter denne kraftpåvirkning spreder dysen sig ud og skaber et rengøringsaftryk med en stigende forskydningsspændingsstyrke (Pa). Da rengøringsenheden roterer i en 3D-bevægelse, "bevæger" aftrykket sig omkring inde i tanken i et foruddefineret mønster og rengør hele tankoverfladen med stigende forskydningsspænding. Jo større afstand der er til påvirkningspunktet, des mindre forskydningsspænding (mekanisk påvirkning) opnås der.

Traditionelle spraykugler er statiske. Det betyder, at størstedelen af tankrengøringsenergien kommer fra vand, der strømmer ned ad tankvæggen med faldende forskydningsspænding. Denne rengøringsmetode kræver lang tid og store mængder vand og energi for at opveje den dårlige rengøringsydelse.

En rengøringscyklus kan være tilstrækkelig
På grund af Alfa Lavals roterende dysehoveds unikke design rammer den første - ud af otte - rengøringscyklusser tankvæggen i et jævnt tæt rengøringsmønster over hele tankoverfladen. Afstanden mellem aftrykkene er forholdsvist stor, men hvis produktet er nemt at rense af (f.eks. mælk eller sirup), kræver det kun lidt forskydningsspænding at fjerne det. Det betyder, at forskylningen af tanken udføres ved hjælp af kun en rengøringscyklus, og du sparer tid, vand og energi.

En rengøringscyklus tager typisk 1-3 min., og nu hvor produktet er fjernet effektivt fra tankvæggen, vil dysen opveje den anden rengøringscyklus og dermed minimere afstandene mellem dyserne. Der skal flere rengøringscyklusser til for produkter, som er sværere at rengøre.

Investeringsafkast
Sammenlignet med en statisk spraykugle er Alfa Lavals roterende dysehoved en højere investering i første omgang, men dets lave driftsomkostninger giver en kort tilbagebetalingstid - ofte under et år.

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval er en af verdens førende leverandører af specialiserede produkter og procestekniske løsninger.

Vores komponenter, systemer og service hjælper vores kunder med at optimere deres processer. Igen og igen.

Vi hjælper vores kunder med at varme, køle, separere og transportere produkter som for eksempel olie, vand, kemikalier, læskedrikke, levnedsmidler, stivelse og pharmaceutica.

Vores verdensomspændende organisation har et tæt samarbejde med kunder i omkring 100 lande, og vi hjælper dem med at være et skridt foran på deres felt.

Hvordan kontakter jeg Alfa Laval
Opdaterede kontaktoplysninger for Alfa Laval i alle lande er altid tilgængelige på vores globale website

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications