ENERGIEFFEKTIV BLANDING AF PULVER

Øg produktiviteten og energibesparelserne

Øget produktivitet og øgede energibesparelser er vigtige mål i de fleste brancher. Sammen med vores partnere rundt om i verden, har Alfa Laval forpligtet sig til at hjælp jer med at nå og overgå disse mål.

Hurtig, dynamisk findeling

Blanding og pumpning af både våde og tørre ingredienser til en homogen blanding kan afhængigt af viskositeten kræve op til fire individuelle elmotorer, som forbruger en masse energi.

Det klarer Alfa Lavals Hybrid Powder Mixer med kun ét motordrev, inklusive effektiv blanding i procestanken, hvis den anvendes sammen med Alfa Lavals Rotary Jet Mixer.

Med hybridpulvermikseren får man pumpe- og opløsningsteknologier i én alsidig enhed. Det er den eneste hygiejniske pulvermikser, der kan hente pulveret ind enheden og samtidigt pumpe den resulterende procesvæske ved et tryk på op til 4 bar, hvilket eliminerer behovet for en særskilt udtømningspumpe. Den forblander effektivt pulver og væske, inden blandingen når "high-shear"-fasen, hvilket bidrager til hurtigere og mere effektiv opløsning.

Mens andre integrerede pulverblandere giver mekanisk findeling i et lille område, giver hybridpulverblanderen højdynamisk findeling over forskellige trin, hvilket kræver mindre energi for at sikre komplet opløsning af pulveret. Hybridpulverblanderen kan desuden indgå som en komponent i et effektivt CIP-system (Cleaning-in-Place).

I KAN REDUCERE

• Installationsomkostningerne: En enhed med kun én elmotor til pulverblanding, pumpning og CIP.

• Driftsomkostningerne: Lavt strømforbrug giver energibesparelser på op til 50 %.

• Vedligeholdelsesomkostningerne: Enklere service pga. færre komponenter.

• Bearbejdningstiden: Hurtig og homogen blanding af pulver ved høj tørstofkoncentration.

Om Alfa Laval

Alfa Laval er en førende global leverandør af specialiserede produkter og engineering- løsninger baseret på virksomhedens kerneteknologier inden for varmeoverførsel, separation og væskebehandling.

Selskabets udstyr, systemer og serviceydelser er dedikeret til at hjælpe kunder med optimering af deres processer. Løsningerne hjælper dem til at varme, køle, separere og transportere produkter i industrier der fremstiller føde- og drikkevarer, kemikalier og petrokemikalier, medicinalvarer, stivelser, sukker og etanol.

Alfa Lavals produkter anvendes også på kraftværker, ombord på skibe, i maskinteknisk industri, mineindustrien og til spildevandsbehandling, samt til klimavenlige- og køleløsninger.

Alfa Laval’s verdensomspændende organisation arbejder tæt sammen med kunder i næsten 100 lande om at fremme deres globale tilstedeværelse.

Alfa Laval er noteret på Nordic Exchange, Nordic Large Cap, og opnåede i 2013 en omsætning på over Kr. 29,5 mia.. Selskabet har næsten 17.500 ansatte verden over.

I Danmark har Alfa Laval en omsætning på kr. knap 4,5 mia., og har 1.817 ansatte, der beskæftiger sig med forskning, produktudvikling, produktion, service, administration og salg. Alfa Lavals danske kunder findes inden for biotek, lægemidler, energi, rensning, levnedsmidler og søfart.

www.alfalaval.com

Adina Usiewicz – adina.usiewicz@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications