Om INS

Industrial News Service - INS är en kommersiell nyhetsbyrå som distribuerar pressmeddelanden och artiklar med focus på affärsverksamhet, nya produkter och innovationer. Vi har samlat erfarenhet och byggt upp vår kunskap under de mer än 30 år vi har hjälp nordiska företag att få synlighet i internationell press. Vi vet vad redaktörer vill ha för att ge sina läsare intressant innehåll. Och vi är stolta över vårt rykte som en pålitlig mediapartner.

Vårt redaktionella koncept omfattar:

1. Utvärdering av nyheten. Innan vi åtar oss ett uppdrag utvärderar vi om, och för vilka redaktörer, nyheten är ny och intressant.
2. Redaktionellt innehåll. Vår ambition är att texten är formulerad så att den passar redaktörer, och att den kan användas utan omfattande ändringar. Därför tillhandahåller vi professionellt skrivna pressmeddelanden, samt grafiskt material och bilder som uppfyller redaktionernas krav.
3. Rätt målgrupp. Vi söker media i vår databas som omfattar 100 000 publikationer, och säkerställer att urvalet är optimalt genom sökning av ny media.

Hitta pressmeddelanden

På denna webbplats, INS Press Club, kan redaktörer läsa och ladda ner pressmeddelanden och bilder. Pressreleaserna finns oftast tillgängliga på många olika språk, vilket gör texter och bildtexter lätt och snabbt tillgängliga för ett stor antal redaktörer runt om i världen.

Copyrights - rättigheter

Allt redaktionellt innehåll som har förmedlats av INS kan användas kostnadsfritt. Redaktörer kan också välja att redigera och/eller översätta texten på egen kostnad. I gengäld önskar vi att redaktörer ger oss återkoppling genom att meddela om publikation enligt instruktionerna nederst i varje press meddelande och genom att skicka oss den publicerade artikel digitalt eller per post. Detta hjälper INS att skicka rätt typ av information till varje tidning.