De slimme manier om melkverspilling in zuivelbedrijven te stoppen

In zuivelbedrijven is het tegengaan van verspilling belangrijker dan ooit vanwege de toenemende kosten door inflatie en een focus op CO2-reductie. Een belangrijke reden voor deze verspilling is dat tijdstempels of andere procesparameters verkeerd zijn ingesteld, waardoor veel waardevolle zuivel onnodig met het afvalwater wordt weggespoeld. Collo’s unieke vingerafdruktechnologie voor vloeistoffen pakt dit probleem aan door elk type vloeistof in de leidingen in realtime te detecteren - een eenvoudige manier om de productie te optimaliseren en verspilling te beperken.

De stijgende kosten van rauwe melk, elektriciteit en andere uitgaven zorgen ervoor dat zuivelverwerkingsbedrijven meer focus leggen op het verminderen van melkverspilling. In de EU zijn de kosten van rauwe melk in twee jaar met 64% gestegen; in een aantal landen was deze stijging zelfs nog hoger. Vanwege kleine winstmarges is het voor veel bedrijven van strategisch belang om verspilling te minimaliseren. Tegelijkertijd is er wereldwijde druk om de CO2-voetafdruk van zuivelproductie te verminderen. En juist daar speelt melkverspilling in de fabriek een belangrijke rol.

De omvang van het probleem is aanzienlijk, want alleen al in de EU zijn er meer dan 12.000 zuivelverwerkings- en productiebedrijven. Zij verwerkten in 2021 meer dan 161 miljoen ton rauwe melk. Door prioriteit te geven aan het verminderen van verspilling in de verwerking en productie, kan dus een aanzienlijke hoeveelheid melk worden bespaard, wat zich vertaalt in een sterk verminderde CO2-voetafdruk voor zuivelbedrijven in de EU.

 

“Maar om verspilling van waardevolle melkproducten tot een minimum te kunnen beperken, is het van cruciaal belang om te weten waar in het proces het lek ontstaat,” vertelt Mikko Tielinen, Head of Sales van ColloidTek. “Met traditionele methoden is het moeilijk om dat doel te bereiken, wat veelal tot gevolg heeft dat de melk onnodig wordt weggespoeld met het afvalwater. Wanneer dan een lek wordt opgemerkt omdat er een teveel aan organisch afval in het afvalwater zit, dan is het ontzettend moeilijk te bepalen waar dit lek dan vandaan komt.”

Miljoenen euro’s weggespoeld

Voor een typisch zuivelverwerkingsbedrijf met een inname van ongeveer 250 miljoen liter melk per jaar, komt een verspilling van circa 1% rauwe melk overeen met het – letterlijk – wegspoelen van ongeveer 1 miljoen euro.

Mikko Tielinen wijst erop dat de huidige oplossingen ontoereikend zijn om het probleem aan te pakken. De timing van de stroomsnelheid is zeer onnauwkeurig en traditionele sensoren zijn onbetrouwbaar en niet precies ingesteld, wat vervuiling en kruip in de hand werkt. Omdat verschillende typen traditionele sensoren nodig zijn om verschillende soorten vloeistoffen zoals wei, room en schoonmaakmiddelen te detecteren, wordt het beheer van de optimaliseringssystemen ingewikkeld en duur.

“Onze oplossing biedt echter een makkelijke en zeer nauwkeurige manier om te detecteren waar in het proces het lek precies te vinden is,” legt Tielinen uit. “Met één enkele EMF-sensor wordt de exacte realtime vingerafdruk van de vloeistof op elk gewenst punt in het proces gemeten. In combinatie met machine learning zorgt onze oplossing ervoor dat het proces geoptimaliseerd blijft en eenvoudig te controleren is door onze cloud-oplossing.”

 

Pakt problemen bij de bron aan

Gewoonlijk worden verspillingen in het proces pas gezien wanneer er een overschot aan organisch materieel in het afvalwater wordt gevonden. Dat kan een teken zijn dat er problemen in de productie zijn, maar alleen het meten van het afvalwater vertelt niet waarom én vanaf waar te veel melkproduct wordt weggespoeld met het afvalwater.

“Omdat onze technologie in realtime toezicht kan houden op alle aftappunten, kan het de vloeistoffen in de leidingen bijhouden en precies aantonen waar het lek zit,” vertelt Mikko Tielinen. “Daardoor is het mogelijk om het probleem bij de bron aan te pakken, waardoor veel melk en geld wordt bespaard.”

Een vermindering van melkverspilling leidt niet alleen tot een directe verbetering van de winstgevendheid van een zuivelfabriek, maar ook tot lagere kosten voor afvalwaterbehandeling. Ook ondersteunt dit de zuivelfabrieken bij het bereiken van hun milieudoelstellingen.

“De meeste CO2 in de zuivelverwerking vindt zijn oorsprong in de fase voordat de melk aankomt in de fabriek,” vertelt Mikko Tielinen. “Het is daarom essentieel voor zuivelbedrijven om geen waardevolle melk te verspillen tijdens de processen in de fabriek. Wanneer melkproducten worden verspild, dan zal een vervangende hoeveelheid melk moeten worden geproduceerd en vervoerd naar het zuivelbedrijf, wat dan zelfs tot meer CO2-uitstoot zal leiden.”


Persvoorlichting:

Tuuli Potila

Telefoon: +358 10 200 1770

E-mail: tuuli.potila@collo.fi

www.collo.fi

 

Collo

Collo is een oplossing voor industriële vloeibare procesverbetering, die is ontwikkeld door ColloidTek Oy (Collo), een bedrijf dat in 2017 is opgericht na uitgebreid wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Tampere naar technologie om elektromagnetische velden te meten. Collo’s cloudbased oplossing voor procesverbetering ondersteunt industrieën bij het begrijpen en verbeteren van hun vloeibare processen. Tot onze klanten behoren welbekende industriële bedrijven, zoals Danone, Fonterra, Valio, Ecolab en ABB.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

 

Company Information

Collo Logo

Other inquiries: info@collo.fi
Email format: firstname.lastname@collo.fi

www.collo.fi

Press contact

Tuuli Potila
Marketing Manager

Tel: +358 10 200 1770

tuuli.potila@collo.fi

     Via social media

Social media coming soon

Company Information

Collo Logo


Other inquiries: info@collo.fi
Email format: firstname.lastname@collo.fi

www.collo.fi

Press contact

Tuuli Potila
Marketing Manager

Tel: +358 10 200 1770

tuuli.potila@collo.fi

     Via social media

Social media coming soon

About ColloidTek Oy

 

Collo is an industrial liquid process performance solution, developed by ColloidTek Oy (Collo), founded in 2017 after extensive scientific research in measurement technology at Tampere University by its founders and key personnel. Collo develops and commercializes the Collo technology for various industries, helping customers better understand and develop their liquid processes. Amongst the customers are well-known industrial companies like ABB, Danone, Evonik, LKAB, Element Six, Kemira and Outotec.

Publications