Alfa Laval en Bisviridi ontwikkelen een revolutionaire methode voor de productie van biobrandstof uit organisch afval

/INS. Alfa Laval, wereldwijd marktleider op het gebied van warmteoverdracht, scheidingstechnologie en vloeistofverwerking, en Bisviridi, een nieuw bedrijf dat deel uitmaakt van de BioteCH4-groep, toonaangevend leider in anaerobe vergisting (AD) in het Verenigd Koninkrijk, werken samen om het duurzaamheidspotentieel te vergroten van het recyclingsproces van organisch afval en voedselresten.

De samenwerking resulteert in de geavanceerde Prodec Oil Plus-decanter van Alfa Laval, die werd ontworpen om olie op efficiënte wijze te scheiden met anaerobe vergisting om olie- en vetafval te transformeren tot biobrandstof. Met dit baanbrekende proces, dat werd ontwikkeld en gepatenteerd door Bisviridi, wordt ruwe bio-olie geproduceerd dat een milieuvriendelijk alternatief vormt voor brandstoffen op oliebasis.

Ruwe bio-olie kan met name worden geraffineerd tot duurzamere vliegtuigbrandstof (SAF), wat aansluit bij de doelstellingen van de luchtvaartsector om de CO2-uitstoot terug te dringen en een opkomende markt te betreden.

Lee Dobinson, commercieel directeur bij Bisviridi, benadrukt de waarde van het partnerschap: „Samenwerking is nodig vanwege de fluctuerende olieprijzen en de noodzaak voor producenten van biodiesel om de producten van BioteCH4 te onderzoeken op duurzaamheid, waardoor zowel de opbrengsten als de duurzaamheid toenemen. We vinden het geweldig om met Alfa Laval samen te werken en onze AD-expertise met hun succesvolle scheidingstechnologie te combineren om dit proces verder te verfijnen en mogelijk wereldwijd op grote schaal te produceren."

Carl Rehncrona, Business Unit President bij Alfa Laval, benadrukt de inzet voor succes en stelt dat „de uitgebreide productkennis van Alfa Laval en zijn wereldwijde prestaties op het gebied van service de gehele levenscyclus van het decantersysteem volledig zullen ondersteunen. Samen met Bisviridi zetten we een nieuwe standaard in AD. We zijn er vast van overtuigd dat we met de transformatie van voedselafval een grote positieve impact kunnen hebben op de sector en dat we door gezamenlijke inspanning een duurzamere en veerkrachtiger toekomst kunnen creëren."

Elke druppel waarde terugwinnen

De Prodec Oil Plus-decanter van Alfa Laval, een belangrijk component in het proces van Bisviridi, sluit naadloos aan op elke AD-installatie en biedt tal van voordelen. Voorafgaand aan de methanogese extraheert de decanter op efficiënte wijze olie uit organisch afval, waarbij olie en vetten worden verwijderd. De overgebleven bestanddelen kunnen daardoor met minimale impact op de biogasproductie in het AD-systeem worden teruggebracht.
De ruwe bio-olie die overblijft heeft een indrukwekkende zuiverheidsgraad tot 99,5%. Daarmee is het voor raffinaderijen een ideale grondstof om SAF te produceren voor de luchtvaartsector.

Dankzij een recente samenwerking met BioteCH4 kan de AD-fabriek een hoge productiecapaciteit bereiken van mogelijk – maar niet beperkt tot – 300 liter olie per uur en tegelijkertijd de opbrengstenstroom van AD-afvalverwerkers verbeteren en diversifiëren. Het innovatieve ontwerp van de Prodec Oil Plus-decanter garandeert eenvoudige bediening en onderhoud. Dat betekent dat de terugverdientijd minimaal is en dat de ‘total cost of ownership’ voor AD-afvalverwerkers laag zijn. De decanter is beschikbaar als standalone of als plug-and-play-systeem dat moeiteloos kan worden geïntegreerd in bestaande AD-installaties en -processen.

Ga voor meer informatie over de nieuwe Prodec Oil Plus naar: www.alfalaval.com/prodecoilplus


Voor meer gedetailleerde informatie kunt u contact opnemen met:

Zay Aw
Global Marketing Communications Manager, Business Unit Decanters
Phone: +46 72 45 07 73 6
E-mail: zay.aw@alfalaval.com

 

Over Alfa Laval

Alfa Laval is wereldleider op het gebied van warmteoverdracht, scheidingstechniek en vloeistofbehandeling, en is actief op het terrein van energie, scheepvaart, voedsel en water. Alfa Laval biedt zijn expertise, producten en service aan in een groot aantal sectoren in circa 100 landen.

Het bedrijf zet zich ervoor in om processen te verbeteren, verantwoorde omzetgroei te bereiken en voortuitgang te stimuleren om klanten te helpen hun bedrijfsdoelstellingen en duurzaamheidsdoelen te behalen. We pionieren samen om positieve impact te creëren.

Alfa Laval heeft 20.300 werknemers. In 2022 bedroeg de jaaromzet SEK 52,1 miljard (ongeveer 4,9 miljard euro). Het bedrijf is genoteerd aan de Nasdaq Stockholm.

www.alfalaval.com

 

Over Bisviridi

Met tientallen jaren ervaring in zowel afvalverwerking als anearobe vergisting heeft Bisviridi een uitstekende positie om nieuwe groeimogelijkheden te onderzoeken. Anaerobe vergisting zorgt er al voor dat van afval hernieuwbare energie wordt gemaakt, maar wat gebeurt er als we het bestaande proces zouden kunnen maximaliseren?

Door de stijgende behoefte aan alternatieven voor brandstoffen op oliebasis die kosteneffectief en op grote schaal geproduceerd kunnen worden, hebben we de afgelopen drie jaar gewerkt aan het perfectioneren van een olie-extractiesysteem voor anaerobe vergisting dat slechts een fractie kost van de processen in bestaande extractiebedrijven.

Niet alle oliën en vetten worden door het vergistingsproces opgenomen. Met onze gepatenteerde technologie kunnen we dit materiaal terugwinnen met weinig tot geen vermindering van de biogasopbrengst.

Met onze oplossing kunnen AD-afvalverwerkers hun productie – en daaruit volgend de opbrengsten – verbreden door de mogelijkheid biodiesel uit hun grondstoffen te halen en deze om te zetten in een waardevol basisproduct.

Contact:
Email: hello@bisviridi.com
Website: https://bisviridi.com/

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications