Twee belangrijke mijlpalen voor offshore netaansluiting Hollandse Kust (zuid)

Hollandse Kust (zuid) Alpha, TenneT's hoogspanningsverbinding voor de offshore windparken Hollandse Kust (zuid) I en II is klaar voor gebruik. TenneT heeft de installatie en de spanningsvoorziening van de offshore netaansluiting voltooid. Windparkontwikkelaar Vattenfall kan de windturbines nu aansluiten op het transformatorplatform, zodat de stroom kan worden getransporteerd naar het Nederlandse hoogspanningsnet. Als tweede mijlpaal is deze week de topside voor het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta succesvol geïnstalleerd.

Grid Readiness

TenneT heeft de 'Grid Readiness' certificering ontvangen van DNV GL voor Hollandse Kust (zuid) Alpha. Dit betekent dat deze offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het zogenaamde “Ontwikkelkader windenergie op zee”. Marco Kuijpers, directeur Large Projects Offshore bij TenneT: "Met de grid readiness van de Hollandse Kust (zuid) Alpha verbinding krijgt het offshore net dat TenneT bouwt op de Noordzee steeds meer vorm. Hollandse Kust (zuid) Alpha is de eerste aansluiting van een offshore windpark dat aanlandt op de Maasvlakte. Deze aansluiting heeft een capaciteit van 700 MW. Met de aansluiting van Hollandse Kust (zuid) Beta later dit jaar komt daar nog eens 700 MW bij uit de windparken Hollandse Kust (zuid) III en IV."

Gemaakt in Dubai

De afgelopen jaren heeft aannemer Petrofac gewerkt aan de fabricage van twee High Voltage Alternating Current (HVAC of hoogspanning wisselstroom) transformatorstations - ook wel topsides genoemd. De Alpha en Beta platformen zijn gebouwd op de Drydocks World fabrication yard in Dubai. De Alpha topside werd op zondag 26 december 2021 geïnstalleerd op het jacket in de Noordzee, ongeveer 20 kilometer uit de kust van Den Haag. Zustertopside Beta verliet afgelopen februari de fabricagewerf in Dubai en voer met een transportschip van Boskalis in iets meer dan een maand naar de Alexiahaven op de Maasvlakte, waar het vorige week aankwam.

Offshorebedrijf Allseas voerde de installatie uit

In de Alexiahaven is de Beta topside vanaf het transportschip geladen op het platform installatieschip Pioneering Spirit van offshorebedrijf Allseas, dat vervolgens naar de installatielocatie op zee is gevaren. Na afronding van voorbereidende werkzaamheden heeft de Pioneering Spirit deze week de Beta topside nauwkeurig op het jacket gepositioneerd.

Belangrijke mijlpaal

Sami Iskander, Chief Executive van Petrofac Group: "De veilige installatie van de Beta topside is een belangrijke mijlpaal in de oplevering van dit belangrijke energietransitieproject. Alle betrokkenen mogen trots zijn op deze prestatie."

Marco Kuijpers voegt toe: "Ik ben zeer verheugd dat het transformatorplatform veilig is geïnstalleerd en ik complimenteer Petrofac en Allseas hiermee. Windenergie speelt een cruciale rol in de energietransitie, ook in de industrie. Ik ben er trots op dat TenneT in samenwerking met alle partners op deze manier kunnen bijdragen aan een duurzame toekomst."

Als het windparkgebied Hollandse Kust (zuid) in 2023 volledig operationeel is, kan het een hoeveelheid duurzame energie opwekken die gelijk staat aan het jaarverbruik van meer dan twee miljoen huishoudens. Hollandse Kust (zuid) is het eerste subsidievrije windmolenparkgebied ter wereld.

Hernieuwbare energie van de Noordzee naar het hoogspanningsnet op het vasteland

De duurzame energie die de windturbines op de Noordzee opwekken, wordt samengebracht in een transformatorstation op zee. In het transformatorplatform wordt de spanning omgezet van 66 kV naar 220 kV. De elektriciteit wordt vervolgens via kabels in de zeebodem naar land getransporteerd en komt terecht in een elektrisch onderstation op de Maasvlakte. In dit onderstation wordt de spanning omgezet in 380 kV. Tenslotte wordt de elektriciteit via het hoogspanningsstation Randstad 380 kV Zuidring naar het hoogspanningsnet getransporteerd.

Offshore windenergie eind 2023

Eind 2023 heeft TenneT volgens planning 3.500 MW offshore netaansluitingen aangelegd voor offshore windparken op de Nederlandse Noordzee. De eerste 1.400 MW is gerealiseerd met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2019 en 2020. Nu is het de beurt aan Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta dit jaar, gevolgd door Hollandse Kust (noord) in 2023. TenneT bouwt voor deze windparken vijf identieke 700 MW transformatorplatformen. Deze platformen liggen dicht bij de windparken en maken alle vijf gebruik van hetzelfde type 220 kV-kabelverbinding naar de kust. Door deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en economischer uitvoeren.

De Nederlandse en Duitse regeringen stellen nieuwe doelstellingen vast voor offshore-windenergie die rond 2030 moet worden gerealiseerd. De Nederlandse regering heeft onlangs nieuwe gebieden en doelstellingen aangekondigd met een totaal geïnstalleerd vermogen van 20,7 GW rond 2030. In Duitsland zullen, bovenop de reeds verhoogde ambities, binnenkort nieuwe doelstellingen voor offshore-windenergie worden aangekondigd.

 

Jorrit de Jong
Media Relations
+31 026 373 26 00
press@tennet.eu

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

TenneT Holding B.V. and TenneT TSO B.V.

Mariëndaal Centre of Excellence

Utrechtseweg 310, Arnhem, The Netherlands

0800 836 63 88

communicatie(at)tennet.eu

 

https://www.tennet.eu/

Publications