Ny Alfa Laval ThinkTop V20 flytter grænserne for visning af ventilposition til Industry 4.0.

Den nye Alfa Laval ThinkTop V20, den næste generation af indikationsenheder til hygiejniske ventiler, driver den digitale transformation inden for forarbejdningOvervågning af ventilposition flyttes ind i Industry 4.0-tidsalderen for at opnå en konkurrencefordel. Med sin automatisering, digitalisering og realtidskommunikation hæver ThinkTop V20 barren for processtyring og gør den mere pålidelig og nøjagtig samtidig med, at der spares tid og penge på installation, idriftsættelse, drift og vedligeholdelse.

ThinkTop V20 er denførste rene ventil-sensorenhed, der er vedligeholdelsesfri og ikke kræver manuel justering eller programmering. Den muligør 360° visuel LED-status fra alle retninger. Den giver også mulighed for nem overvågning fra kontrolrummet af realtidsstatus for Alfa Lavals hygiejniske ventiler, der anvendes inden for mejeri, fødevarer og drikkevarer, personlige plejeprodukter, bioteknologi, lægemiddelindustrien m.m.

 

Mere pålidelig proceskontrol

ThinkTop V20-sensorenheden, der er specialbygget til at digitalisere vigtig overvågning af tænd/sluk-ventiler, giver en pragmatisk tilgang til forbedring af pålideligheden af ventilstatus og -position. Denne nye tilføjelse til den avancerede Alfa Laval ThinkTop V-serie baner vejen for et højere niveau af processtyring for producenter, der er afhængige af visuel feedback og signalfeedback for de åbne og lukkede ventilpositioner.

“Den intuitive ThinkTop V20 er en hurtigere, mere intelligent ventil-indikationsenhed end dem, der er tilgængelige i dag,” siger Ebbe Bundesen, Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval. “Den bringer pålidelig processtyring op på et højere niveau med hurtig, nøjagtig, intuitiv live-opsætning, nem  overvågning af ventilposition i realtid og adgang til realtids- og historiske data fra kontrolrummet. Alt i alt er det en uvurderlig hjælp i bestræbelserne på at spare tid og penge i betragtning af de effektivitetskrav, som fabrikkerne står overfor.”

 

40 % hurtigere opsætning end konventionelle ventil-indikationsenheder

Det tager kun nogle få sekunder at idriftsætte ThinkTop V20 ved ganske enkelt at installere, aktivere og deaktivere enheden. Live-opsætning er hurtig og intuitiv. Sensorerne genkender automatisk ventiltypen og -størrelsen, kalibrerer og registrerer ventilåbne- og lukkeafstande og færdiggør opsætningen uden behov for manuel indblanding. Derudover er det nemt at udskifte eller foretage hot swap af ventiltoppen uden at afbryde produktionen. Der er hverken behov for ekspertise, træning, adaptere eller specialværktøj. Alle og enhver kan foretage korrekt installation af en ny ThinkTop V20 eller udskiftning af en ældre ventil-indikationsenhed og samtidig opretholde hygiejnen, produktiviteten og oppetiden samt spare tid og penge.

 

Avanceret æstetisk design og en række kommunikationsprotokoller

ThinkTop V20, som er en del af den gennemprøvede ThinkTop V-serie, har samme udseende, vedligeholdelsesfrie ventilhus og forbedrede 360° visuel LED-status som de bedst sælgende kontrolenheder i ThinkTop V-serien. Dens kompakte, robuste design gør den velegnet til installationer, hvor der er sparsomt med plads. Producenterne vælger den kommunikationsprotokol – digital, AS-Interface eller IO-Link – der passer bedst til deres behov. V20 er hermetisk lukket for at sikre pålidelige målinger af ventilpositionen og forhindre indtrængen af vand, støv og anden uautoriseret adgang til enheden.  Brug af punkt-til-punkt IO-Link-kommunikationsprotokollen muliggør tilslutning af sensorer til automatiske systemer. IO-Link letter også adgangen til meningsfuld dataudveksling i realtid, forbedring af diagnosticering og forenkling af konfigurering og kontrol, og understøtter samtidig Industry 4.0.

 

Større fokus på kerneforretning med digitaliseret ventilstatus

Synligheden i realtid og fjernovervågningen i ThinkTop V20-enheden giver en konkurrencefordel til dem, der er afhængige af data om status for hygiejniske ventiler. V20 går længere, end producenterne troede muligt med konventionelle ventilpositionsindikatorer i form af kortere opsætningstid og mere pålidelig processtyring.

Få mere at vide på www.alfalaval.com/ ThinkTop V20

 

Flere oplysninger kan fås ved at kontakte:

Ebbe Bundesen

Portfolio Manager Sensing & Control, Alfa Laval

Phone: +45 28 95 57 58

E-mail: ebbe.bundesen@alfalaval.com

 

Det er Alfa Laval

Alfa Laval er aktiv på områderne Energi, Marine og Fødevarer & Vand og tilbyder ekspertise, produkter og service til et bredt udsnit af brancher i ca. 100 lande. Virksomheden er engageret i at optimere processer, skabe ansvarlig vækst og fremskridt – og gør altid en ekstra indsats for at støtte kunderne i at opnå deres forretnings- og bæredygtighedsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier er målrettet mod rensning, raffinering og genbrug af materialer for at fremme mere ansvarlig brug af naturressourcer. De bidrager til forbedret energieffektivitet og varmegenvinding, bedre vandrensning og reduceret udledning. På den måde fremskynder Alfa Laval ikke blot succes for sine kunder, men også for andre mennesker og planeten som helhed. Vi skaber en bedre verden, hver dag. Det er et spørgsmål om bedre fremgang, Advancing betterTM.

Alfa Laval har 17.900 medarbejdere, Omsætningen i 2021 var på SEK 40 milliarder (ca. EUR 4 milliarder). Virksomheden er noteret på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.dk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications