Latest press releases

Strategic buy - better competence within diagnostic

Bio-Rad Laboratories AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Powerful laser printers

Strålfors AB

Published on

Ny handbok ger tips och råd för borr- och spettmaskinoperatörer

Atlas Copco Berema AB

Published on

New functional wallboard

Hunton Fiber

Published on

Ny fabrik gör Norden världsledande inom grafisk outsourcing

Kodak

Published on

En av världens största "print-on-demand"-faciliteter öppnas i Köpenhamn i april. Här ska cirka 300 miljoner sidor dokumentation till IBM:s mjukvaruprogram produceras varje år. Bakom satsningen står Kodak Facilities Management, som fått i uppdrag av datajätten IBM att hantera företagets mjukvarudokumentation. Affären, som beräknas uppgå till flera hundra miljoner kronor, omfattar även produktionsenheter i USA och Mexiko. Avtalet ses som ett steg mot en global infrastruktur.

Dynamic Map

Press releases for latest locations

Munich
Workington, UK
Dubai UAI
Millbrook, Central Bedfordshire
city Düsseldorf, Düsseldorf