Alfa Laval Application & Innovation Center øker produktiviteten

Ønsker du å optimalisere produksjonsprosessen med de beste komponentene? Eller ønsker du å ta i bruk en ny sammensetning eller applikasjon samtidig som du øker produksjonen?

Alfa Laval Fluid Handling Application & Innovation Center kan gjennomføre tester som er tett opp under virkelige driftsforhold, for å avgjøre hvordan du kan oppnå de beste resultatene.

Oppnå bedre ytelse

Stilt overfor en stram deadline, ba en ledende brusprodusent Alfa Laval velge utstyr for en ny mikselinje. Etter å ha analysert den følsomme sirupformuleringen og testet blandeutstyr under faktiske driftsforhold, fant våre eksperter ut at Alfa Laval Rotary Jet Mixer ga overlegen ytelse sammenlignet med konvensjonelle røreverk.

Reduser blandetiden med mer enn 80 %

Installering av riktig utstyr sikrer færre driftsavbrudd, høyere produktivitet og avkastning og varige kostnadsbesparelser. Application & Innovation Center konstaterte at Rotary Jet Mixer reduserte blandetiden fra 20 minutter med konvensjonelle agitatorer til bare to minutter, samtidig som at den bevarte formuleringens strukturelle integritet. 

– Bruk av riktig utstyr og riktige komponenter øker produktiviteten, reduserer kostnadene og forbedrer selskapets miljøprofil, sier Murat Boztepe, Global Beverage Industry Manager, Alfa Laval. 

Ved å gjennomføre tester ved Application & Innovation Center får du:

  • dokumentert ytelse med validerte testresultater
  • økt prosesseffektiviteten og avkastningen ved å velge de riktige komponentene fra starten av.
  • reduserte kostnadene for kapitalinvesteringer, forsyninger og rengjøringsmidler.
  • økt produktsikkerhet

Et høyere nivå

Råd fra ekspertene ved Alfa Laval Application & Innovation Center gjør at du raskt har mulighet til å tilpasse deg økt etterspørsel eller skiftende behov –uavhengig av bruksområde eller bransje. 

Registrer deg for en gratis prøveperiode for å forbedre prosessytelsen samtidig som du ivaretar produktsikkerhet og kvalitet

 

Nysgjerrig? Bestill en konsultasjon ved Alfa Lavals Application & Innovation Center.


Kontaktinformasjon:

Søren Kragh

Marketing Project Manager

Business Unit Hygienic Fluid Handling

Tel direct: +4579322367

Mobile: +4528955614

soren.kragh@alfalaval.com

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-talls land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå sine forretnings- og bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications