Spar opp til 60% tid og 70% vann med denne nye, effektive TJ40G

/INS .Rask og effektiv rengjøring.

 

Å spare tid, vann og kjemi er noe av KPI-ene som har fått mest oppmerksomhet i hygienebransjen. Nye Alfa Laval TJ40G roterende vasketurbin gir en kraftig jetstråle som effektivt rengjør tanker  med gjenstridige tankrester, dette gir en minimal risiko for kontaminering av produkter. Det roterende dysehodet med fire dyser rengjør også tankene 60 % raskere enn en SSB dyse, noe som øker oppetiden i produksjonen. Og fordi den rengjør raskere, bruker man med denne nye teknologien mindre vann og mindre rengjøringsmidler og reduserer dermed driftskostnadene med opptil 70 %.

Alfa Laval TJ40G kan håndtere gjenstridige tankrester og faste partikler på opptil 1 mm i tanker på størrelser fra 50 til 1000 m³. Dette er spesielt viktig for krevende prosesslinjer, for eksempel i bryggerier, hvor både størrelsen og mengden av partikler kan resirkuleres i rengjøringsmediene før rengjøringssyklusen fullføres.

Komplett selvrensende system

Ikke bare sørger den roterende tankrengjøringsmaskinen Alfa Laval TJ40G for fremragende rengjøring av tanken, den renser også seg selv – innvendig og utvendig.

Den hygieniske, selvrensende konstruksjonen sørger for at vann når frem både til de utvendige overflatene på det roterende strålehodet og de kritiske innvendige komponentene, slik som fôringer, lagre og indre overflater. Dette minimerer risikoen for produktkontaminering og sikrer høy produktkvalitet.

Alfa Lavals roterende tankrengjøringsenheter har en rekke funksjoner som sikrer selvrensing av maskinen, for eksempel retningsbestemt stråler fra små strålehoder i navet som renser utsiden av maskinen. Et lavt trykktap over vasketurbinen,  gir økt rengjøringseffekt sammenlignet med andre løsninger som kjører på samme inngangstrykk. Dette resulterer i lavere rengjøringskostnader, ettersom enheten kan kjøres på lavere trykk/strømning i forhold til andre tankrengjøringsløsninger.

Alle Alfa Lavals roterende tankrengjøringsenheter er i samsvar med god produksjonspraksis.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval er en ledende, global leverandør av spesialbygde produkter og tilpassede tekniske løsninger.

Vårt utstyr og våre systemer og tjenester er utviklet for å hjelpe kundene å optimere ytelsen i sine egne prosesser. Om og om igjen.

Vi hjelper kundene våre å varme opp, kjøle ned, separere og transportere produkter som olje, vann, kjemikalier, drikkevarer, matvarer, stivelse og farmasøytiske produkter.

Vår verdensomspennende organisasjon samarbeider nært med kunder i nesten 100 land for at de alltid skal ligge i forkant av utviklingen.

Kontakte Alfa Laval

Du finner alltid oppdatert kontaktinformasjon for alle land på nettstedet vårt på adressen www.alfalaval.com

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications