Utvidet Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure-ventilsortiment effektiviserer den aseptiske prosessen

For å tilfredsstille den økende etterspørselen etter en mer effektive løsninger innen aseptisk prosesser utvider Alfa Laval sortimentet av Unique DV-ST UltraPure-membranventiler. Det helt nye sortimentet leveres med slankere aktuatorer og lette støpte ventilhus for optimalisert ytelse med utstyr. Det forbedrede DV-ST UltraPure-sortimentet kan tilpasses praktisk talt alle de krav som stilles til en aseptisk prosess i nærings- og legemiddelbransjen.

Slankere, plassbesparende aktuatorer og lette støpte ventilhus for optimalisert ytelse er innovasjonene bak det forbedrede DV-ST UltraPure-sortimentet. Disse mindre aseptiske membranventiler oppfyller alle krav – lavere total eierkostnad til konkrete bærekraftsgevinster.

– Disse forbedringene gjør våre Unique DV-ST UltraPure-membranventiler unike, sier Paw Kramer, Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval.

Mindre aktuatoravtrykk, stor ytelse

Størrelsen har betydning. Den nye, slanke DV-ST UltraPure-aktuatoren i rustfritt stål er 42 % lettere, 25 % mer kompakt og 17 % lavere enn de fleste andre aktuatorer. Enda et pluss: Den er mer energieffektiv på grunn av redusert luftforbruk. Disse helsveisede, vedlikeholdsfrie aktuatorene er testet for å utføre flere million slag uten behov for service. Som tilleggsutstyr finnes blant annet slagbegrenser, økonomisk ventilstillingsindikator og omfattende automatisert ventilføling og -styring.

Nye støpte ventilhus for optimalisert ytelse

Et nytt tilskudd til DV-ST UltraPure-serien er det nye støpte ventilhuset for optimalisert ytelse som oppfyller alle ASME BPE-krav. Det er konstruert basert på dataanalyse av fluiddynamikk og er i snitt 36 % lettere enn standard støpte ventilhus, og det er langt mer kompakt. Dette gir seg utslag i fordeler som lavere installasjonskostnader på grunn av mindre avtrykk, raskere, mer energieffektive rengjøringssykluser takket være mindre stål å varme opp for sterilisering på stedet, lavere total eierkostnad på grunn av mindre membraner, håndtak og/eller aktuatorer og, trygt, enkelt, rimelig vedlikehold.

Utviklet etter strenge kundespesifikasjoner

Det forbedrede Unique DV-ST UltraPure-sortimentet kan tilpasses praktisk talt alle krav til en aseptisk prosess. Det støttes av Alfa Lavals dokumentasjonspakke Q-doc for full delesporbarhet, smidige kvalifikasjons- og valideringsprosesser og langsiktig trygghet.

Mer informasjon om det forbedrede Alfa Laval Unique DV-ST UltraPure-sortimentet finnes på www.alfalaval .com/unique-dv-st-ultrapure/

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann, ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i over 100 land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

 

Mer informasjon:

Paw Kramer
Portfolio Manager, Valves and Automation, Alfa Laval

Telefon: +45 28 95 57 05
E-post: paw.kramer@alfalaval.com

 

Marianne Hojby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval

Mobil: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications