Nye Alfa Laval CM Connect bruker digitalisering til å optimalisere hygienisk behandling

Nye Alfa Laval CM Connect markerer neste etappe i digitaliseringsarbeidet som skal sikre innovasjon og vekst for kunder i hygienisk prosessindustri. CM Connect er et abonnementsbasert system for tilstandsovervåking og skytilkobling. Det gjør at anleggsoperatører får tilgang til data om roterende utstyr på prosesslinjer fra et eksternt sted. Med lett tilgjengelige data om faktisk kjøretid, trendanalyse og tid til neste service kan anleggsoperatører treffe informerte beslutninger om vedlikehold ved hjelp av PC og mobil. Dette beskytter prosesskontinuitet og kritiske ressurser, forbedrer arbeidssikkerheten, sparer tid og penger og utgjør et konkurransefortrinn.

Maksimer anleggseffektiviteten, minimer uforutsette driftsstanser

Etter hvert som Industri 4.0 blir mer utviklet, er CM Connect en naturlig neste etappe i kundens digitaliseringsarbeid og en utvidelse av Alfa Lavals serie av tilstandsovervåkingsløsninger. Når anleggsoperatører får full oversikt over alle tilkoblede ressurser, kan de oppdage problemer som påvirker fremtidig ytelse, hindre uforutsette driftsstanser og forbedre ressursforvaltningen.

Via Bluetooth kan CM Connect koble opptil til Alfa Laval CM trådløse systemer for vibrasjonsovervåking som ble lansert i fjor. Den sender deretter dataene over et 4G-mobilnett til skyen hvor de kan gjennomgås og analyseres på et intuitiv, brukervennlig dashbord.

Avanserte varsler i sanntid

Avansert vibrasjonsanalyse gjør det mulig å oppdage avvik fra forhåndsinnstilte grenseverdier for utstyret. Hvis det forekommer avvik, varsles brukerne via SMS eller e-post. Da kan de treffe tiltak i sanntid basert på dataanalyse.

– Fokuser på det som teller. Med CM Connect kan anleggsoperatører planlegge og prioritere vedlikehold basert på håndgripelige data, sier John Walker, Portfolio Manager, Pumps, Alfa Laval. – I stedet for å skifte slitedeler for tidlig kan operatører bruke tid og penger når og hvor vedlikehold er nødvendig.

Foruten å koble sammen CM trådløse systemer for vibrasjonsovervåking kan CM Connect også fungere som sensor. Systemet måler vibrasjon, systemtemperatur og total kjøretid når det er montert på Alfa Laval LKH-, SRU-, SX- og DuraCirc-pumper, eller andre roterende maskiner, som agitatorer eller blandere.

Mot forbedret digitalisering

Alfa Laval har forpliktet seg til å fremme det digitale skiftet i hygienisk industri. Selskapet utforsker og utvikler derfor Industri 4.0-løsninger for å skaffe kundene et konkurransefortrinn.

Les mer på www.alfalaval.com/cmconnect.


Kontaktinformasjon:

John Walker
Portfolio Manager, Pumps, Alfa Laval
Telefon: +44 7879 808857
E-post: john.walker@alfalaval.com 

Klaus Stove
Business Development Manager, Connectivity and Monitoring, Alfa Laval
Telefon: +45 42 56 11 00
E-post: klaus.stove@alfalaval.com 

Marianne Højby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Telefon: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i front av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications