Senaste pressmeddelanden på Svenska

Kotkamills nya konsumentkartongmaskin har startats upp

Kotkamills

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . Kotkamills nya kartongmaskin, BM2, har startats upp i Kotka i Finland. Ett antal kvaliteter av falskartong kommer att produceras under varumärket AEGLE och ett antal kvaliteter för livsmedel produceras under varumärket ISLA.

IWB Week – slutrapport

Adforum

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . IWB Week hölls på Stockholmsmässan 24–26 maj, 2016. De tre händelserika dagarna bekräftade IWB Week som den främsta och mest framstegsinriktade mötesplatsen för branscher inom bioraffinering av trä inklusive massa, papper, bioenergi och nya träbaserade innovationer och produkter. Precis som avsett gav evenemanget deltagarna möjlighet att dela kunskap, innovationer och nya idéer med varandra och skapade en plattform för möten, nätverkande, affärsuppgörelser och uppdatering om branschen.

Kotkamills lanserar AEGLE och ISLA – fullständigt återvinningsbara produktfamiljer för konsumentkartong

Kotkamills

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . HELSINGFORS 2016/06/02 vid 09:00 CET - Kotkamills lanserar sitt nya sortiment av konsumentkartong: falskartong säljs under varumärket AEGLE och food service board under varumärket ISLA. Standardprodukterna lanseras i juli 2016 i samband med uppstarten av Kotkamills nya kartongmaskin. Produkter med vattenbaserad dispersionsbarriär tillkommer i höst. Den nya maskinen möjliggör för första gången direkt applicering av barriärbeläggningar med kartongmaskinen som en del av den normala produktionen.

Upptäck hemligheten bakom Alfa Laval FrontLine plattvärmeväxlare

Alfa Laval AB

Publicerad

<p>© Alfa Laval</p> (foto: Fotograf Erik Håkan Bengtsson)

/INS . Effektiv konstruktion Alfa Laval FrontLine, med ett konstruktionstryck på upp till 21 bar (305 psi), tillåter en flexibel konstruktion med plattor som är skräddarsydda för krävande hygieniska tillämpningar. Plattornas mönster, kanaldjupet och de övergripande måtten är konstruerade för varsam och enhetlig värmeöverföring för känsliga produkter inom mejeri-, livsmedels-, dryckes- samt egen- och hemvårdssektorn.

Fibrite - kalkbaserade ytskikt för bättre brandsäkerhet

Fibrite

Publicerad

/INS .  Fransktillverkade produktfamiljen Fibrite ett kalkbaserat material för behandling av vägg- och takytor i offentliga inomhusmiljöer, där olika säkerhetskrav är höga. Produkterna består av naturmaterial som inte påverkar miljön eller hälsan. Fibrite passar utmärkt för platser med höga krav på såväl säkerhet som design. Produkterna ger en helmatt yta som är lätt att hålla ren. De är brandsäkra, diffusionsöppna, mögelresistenta och avger inga emissioner.

Qvarn fick prestigefyllt branschpris

Qvarn

Publicerad

<p>QvarnLabs CEO Kaius Häggblom (centre) received the award from KuppingerCole communications head Jennifer Haas (left) and analyst Paul Simmonds (right). © QvarnLabs</p> (foto: Walter Wehner Munich Germany)

/INS . München, Tyskland 12.5.2016 – Qvarn Platform, en fri programvara med öppen källkod för hantering av digitala identiteter, har vunnit pris för ”Best Approach on Improving Governance and Mitigating Risks” på European Identity & Cloud Awards 2016.

Energiskog i norra England ger stadig inkomst och diversifiering

Iggesund

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . När Iggesund Paperboard i Workington beslutade sig för att investera i en biobränslepanna för att byta energikälla från fossil naturgas till bioenergi, började man omedelbart planera för sin framtida bränsleförsörjning. Grow Your Income är ett projekt som syftade till att engagera fler lokala bönder i att odla energiskog som kan användas som bioenergi för att driva bruket.

Identitetshanteringsplattformen Qvarn blir fri programvara med öppen källkod

Qvarn

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>The development of the open source Qvarn Platform was led by QvarnLabs CEO Kaius Häggblom (left) and CTO Lars Wirzenius. © QvarnLabs</p> (foto: Photographer: Salvatore Ciancio)

/INS . Helsingfors, Finland 10.05.2016 – Med inbyggd integritet (Privacy by Design), integrerad åtkomsthantering från Gluu och heltäckande stöd för att uppfylla myndighetskrav har Qvarn allt som behövs för att bli ett förstahandsval för hantering av medarbetardata och tillhörande mervärdestjänster för företag i hela Europa.

Konsumentkartong från Kotkamills snart tillgänglig över hela Europa

Kotkamills

Publicerad

/INS . Kotkamills har byggt upp ett europeiskt säljnätverk för sin fals- och barriärkartong. Med 13 representanter i över 30 länder kan Kotkamills nu erbjuda personlig service genom lokal närvaro i hela Europa.

Arcwise® lanserar lösningar för dryckesindustrin

SCA Forest and Timber AB

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Mattias Bodell)

/INS . Tillsammans med Vasa Bryggeri har SCA designat och lanserat ett unikt ”hockey-rink”-tråg för 50 cl flaskor. Arcwise® är det av SCA utvecklade konceptet för wellpappförpackningar med runda former.

Dynamisk karta

Pressmeddelanden för de senaste platserna