Sektion: Alfa Laval AB

Minska tidsåtgången med upp till 60 % och vattenförbrukningen med upp till 70 % tack vare den här nya och kraftfulla tankrengöringen

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

 (foto: Carsten Brix)

/INS .Snabb och kostnadseffektiv rengöring.

Vill du minska risken för oplanerade driftstopp för din GPHE (packningsförsedd plattvärmeväxlare)? Det här är det bästa råd du kommer att få

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p>FrontLine M8 Klädd</p> (foto: Fotograf Erik Håkan Bengtsson)

/INS . Att få ut bästa möjliga prestanda av sin plattvärmeväxlare kräver förebyggande underhåll, särskilt vid hygientillämpningar inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter. Alla processystem är dock olika och har olika parametrar som påverkar värmeöverföringen och tätningsförmågan hos plattorna och packningarna.

Nu gäller det! Låt inte dålig tankrengöringen slösa bort tid, vatten och energi

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

<p><strong>Alfa Laval</strong></p>

/INS När vattenstrålen från en rengöringsenhet med roterande diskhuvuden träffar tankväggen, skapas anslagsenergi (N). Efter anslaget sprids strålen ut och skapar ett rengöringsavtryck med hög väggskjuvspänning (Pa). Eftersom rengöringsmaskinen roterar i ett 3D-mönster ”flyttas” avtrycket runt i tanken i ett fördefinierat mönster och rengör hela tankens yta med hög väggskjuvspänning. Ju längre bort från anslagspunkten, desto mindre blir väggskjuvspänningen (den mekaniska rörelsen).

Upp till 80 % energibesparing med varsam omröring

Detta pressmeddelande har bilder Publicerad

/INS . Våra omrörare har en flexibel, modulär utformning som underlättar både installation och underhåll. Den överlägsna utformningen ger kvalitet, prestanda och kostnadsbesparingar. De specialbyggda omrörarna har släta ytor som underlättar optimalt flöde och uppfyller de stränga hygienstandarderna inom tillverkning av livsmedel, mejeriprodukter, drycker, läkemedel samt egen- och hemvårdsprodukter.

Energieffektiv pumpning och varsam hantering av känsliga processvätskor

Publicerad

/INS . Minskar energianvändningen och säkerställer samtidigt produktkvaliteten