Gentle sampling without blood samples

PRESSINFORMATION
9 mars 1995
Skonsam provtagning
utan blodprov

Mikrodialys är en ny teknik för kontinuerliga provtagningar från vävnadsvätska i olika organ utan att något blod förbrukas. Ett enda stick och patientens hälsotillstånd kan följas i flera dygn. Detta gör det möjligt att utföra mycket frekvent provtagning och registrering av kemiska trender hos patienten.
- Här ser vi helt nya möjligheter inom bl a intensiv- neonatal- och diabetesvård, uppger professor Urban Ungerstedt som utvecklat metoden.

Den vanligaste metoden att ta prover från kroppen utförs idag genom blodprover. Men blodets kemiska sammansättning är ett medelvärde av vävnadsvätskan i alla organ som det rinner igenom.
- Att ta blod är därför inte lämpligt om man vill följa utvecklingen av kemin i en viss vävnad eller ett visst organ, förklarar Urban Ungerstedt. Han har vid Karolinska Institutet utvecklat metoden under 20 år. Under samma tid har det publicerats mer än 2 500 vetenskapliga artiklar om framgångsrika laboratorieförsök med denna nya teknik att följa människans kemiska processer.

Konstgjort blodkärl
Vid mikrodialys förs en mikrodialyskateter in i vävnaden eller organet. Katetern fungerar som ett "konstgjort blodkärl" d v s substanserna i vävnadsvätskan diffunderar in i katetern och förs med vätskan vidare till ett mikroprovrör där de samlas upp.
En batteridriven pump levererar ett långsamt flöde och substanserna hinner röra sig fram och tillbaka över katetern så att koncentrationen i provet liknar den sanna koncentrationen i vävnadsvätskan.

Patientnära analys av kemiska trender
Mikroprovröret placeras i en patientnära mikrodialysanalysator som efter någon minut visar resultatet i form av trendkurvor på en bildskärm.
Systemet är konstruerat för högsta möjliga mobilitet och kan enkelt transporteras mellan salar, avdelningar eller operationsrum. Detta gör det möjligt att utan avbrott i flera dagar utläsa kemiska trender, varna i tid samt följa effekten av en behandling direkt vid patienten.
- Det innebär minskad stress och låga infektionsrisker för patienterna. Metoden bör ge sjukvårdspersonalen större utrymme för välriktade och skonsamma vårdmetoder, sammanfattar professor Urban Ungerstedt.


Bildtext:
A. Mikrodialyspump
B. Mikrodialyskateter som läggs in under huden
C. Mikroprovrör
D. Mikrodialysanalysator
E. Kurvor som visar förändringar i kroppens kemi


För ytterligare information kontakta:
Marknadschef Peer Model
CMA Microdialys AB
Roslagsvägen 101
104 05 Stockholm
Tel: 08 674 63 10
Fax: 08 16 60 50

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications