Gentle sampling without blood samples

PERSBERICHT
7 mars 1995
Zachtzinnige monsterneming zonder bloedmonsters

Microdialyse is een nieuwe techniek voor ononderbroken monsterneming van weefselvloeistof in verschillende organen, zonder gebruik van bloed. Deze techniek maakt het mogelijk om zeer frequent monsters te nemen en de chemische trend van de patiënt te registreren.
Microdialyse is bijzonder zachtzinnig. Er is slechts één naaldeprik nodig om de gezondheidstoestand van de patiënt gedurende enkele dagen te kunnen volgen.
Dit biedt volledig nieuwe mogelijkheden voor onder meer intensive care, neonatale en diabetische zorg, aldus Professor Urban Ungerstedt die de methode heeft ontwikkeld.

De meest gebruikelijke methode om monsters van het lichaam te nemen, is door middel van dagelijkse bloedmonsters. De chemische samenstelling van bloed is echter een gemiddelde waarde van de weefselvloeistof in alle organen waar het bloed door loopt.
Het afnemen van bloed is daarom geen geschikte methode voor het volgen van de ontwikkeling van de chemische samenstelling in een bepaald weefsel of een bepaald orgaan, legt Urban Ungerstedt uit. Hij heeft in het Karolinska Institutet meer dan 20 jaar lang aan de ontwikkeling van de methode gewerkt. Tijdens deze periode werden meer dan 2500 wetenschappelijke artikelen gepubliceerd over progressieve laboratoriumproeven met de nieuwe techniek voor het volgen van de menselijke chemische processen.

Kunstmatig bloedvat
Bij microdialyse wordt een microdialysecatheter in het weefsel of het orgaan geplaatst. De catheter fungeert als een "kunstmatig bloedvat". Dit betekent dat de stoffen in de weefselvloeistof in de catheter lopen en vervolgens verder met de vloeistof naar een microtestbuis stromen waar zij worden verzameld. Een pomp op batterijen zorgt voor een langzame stroom en de stoffen kunnen in beide richtingen door de catheter stromen, zodat de concentratie in het monster gelijk is aan de concentratie van de weefselvloeistof.

Analyse van de chemische tendenzen vlakbij de patiënt
De microtestbuis wordt in een microdialyseanalysator vlakbij de patiënt geplaatst, die na enkele minuten het resultaat toont in de vorm van grafieken op een scherm. Het systeem is ontworpen voor optimale mobiliteit en kan eenvoudig worden verplaatst tussen kamers, afdelingen en operatiezalen. Hierdoor wordt het mogelijk zonder enige onderbreking de chemische tendenzen over verschillende dagen af te lezen, zodat een tijdige waarschuwing kan worden gegeven en het effect van een behandeling rechtstreeks bij de patiënt zelf kan worden gevolgd. Dit betekent minder stress en een lager infectierisico voor de patiënt. De methode biedt verplegingspersoneel meer mogelijkheden voor een gerichte en zachtzinnige verzorging, concludeert Professor Urban Ungerstedt.

Bijschriften:
A. Microdialysepomp
B. Microdialysecatheter onder de huid aangebracht
C. Microtestbuis
D. Microdialyseanalysator
E. Grafieken geven de veranderingen in de chemische samenstelling van het lichaam aan

Gelieve voor verdere informatie contact op te nemen met:
Hoofd Marketing Peer Model
CMA Microdialys AB
Roslagsvägen 101
S-104 05 Stockholm
Zweden
Tel: +46 8 674 63 10
Fax: +46 8 16 60 50

N.B. Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch schijfje (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications