Gentle sampling without blood samples

LEHDISTÖTIEDOTE
7. maaliskuu 1995
Näytteenotto miellyttäväksi ilman verikokeita

Mikrodialyysi on uusi menetelmä, jolla voidaan ottaa jatkuvia näytteitä eri elinten kudosnesteestä ilman, että joudutaan lainkaan ottamaan verta. Siten on mahdollista ottaa näytteitä hyvinkin lyhyin aikavälein ja pitää huolellisesti kirjaa kunkin potilaan kemiallisesta kehityskulusta.
Menetelmää on kuvattu potilaan kannalta hyvin miellyttäväksi. Yhden ainoan pistoksen avulla potilaan terveydentilaa on mahdollista seurata useita vuorokausia.

- Tämä avaa aivan uusia mahdollisuuksia mm. teho-, neonataali-ja diabeetikkohoidon piirissä, vakuuttaa uuden menetelmän kehittänyt professori Urban Ungerstedt.
Tavallisin tapa otta näytteitä kehosta edellyttää nykyisin verikokeita. Mutta veren kemiallinen koostumus on ainoastaan keskiarvo kudosnesteestä kaikissa niissä elimissä, joiden kautta veri virtaa.
- Veren ottaminen ei sen vuoksi ole tarkoituksenmukaista, jos halutaan seurata kemiallista kehitystä tietyssä kudoksessa tai tietyssä elimessä, selvittää Urban Ungerstedt. Hän on kehittänyt menetelmää Karoliinisessa tutkimuslaitoksessa 20 vuoden ajan. Saman ajan kuluessa on julkaistu yli 2 500 tieteellistä artikkelia onnistuneista laboratoriokokeista ihmisen kemiallisten prosessien seuraamisessa tällä uudella tekniikalla.

Keinotekoinen verisuoni
Mikrodialyysissa viedään mikrodialyysikatetri kysymyksessä olevaan kudokseen tai elimeen. Katetri toimii "keinotekoisena verisuonena", ts. kudosnesteessä olevat aineet diffuusioituvat katetrissa ja kulkeutuvat nesteen mukana edelleen mikrokoeputkeen, mistä ne otetaan talteen.
Paristokäyttöinen pumppu aikaansaa hitaan virtauksen ja aineet ehtivät liikehtiä edestakaisin katetrin kohdalla, niin että saadun näytteen pitoisuudet vastaavat hyvin todellisia pitoisuuksia kudosnesteessä.

Kemiallisen kehityskulun analysointi suoritetaan potilaan läheisyydessä
Mikrokoeputki sijoitetaan potilaan lähellä olevaan mikrodialyysianalysaattoriin, joka antaa tuloksen näyttöön muutamassa minuutissa kehityskulkukäyrän muodossa. Järjestelmä on suunniteltu mahdollisimman hyvää liikuteltavuutta ajatellen ja sitä voidaan helposti kuljetella eri salien ja osastojen sekä leikkaussalien välillä. Siten voidaan keskeytyksittä useiden päivien ajan tarkkailla kemiallista kehityskulkua, saada varoitukset ajoissa ja seurata hoidon vaikutusta suoraan potilaasta.
- Tämä merkitsee potilaiden kannalta vähäisempää stressiä ja pienempää infektiovaaraa. Menetelmä tarjoaa myös hoitohenkilökunnalle suuremman vapauden keskittyä tarkoituksenmukaisiin ja miellyttäviin hoitomenetelmiin, päättää professori Urban Ungerstedt.

Kuvateksti:
A.Mikrodialyysipumppu
B.Ihon alle sijoitettava mikrodialyysikatetri
C.Mikrokoeputki
D.Mikrodialyysianalysaattori
E.Kehon kemialliset muutoket näyttävät käyrät

Lisätietoja antaa:
Markkinointipäällikkö Peer Model
CMA Microdialys AB
Roslagsvägen 101
S-104 05 Stockholm, Ruotsi.
Puh. +46 8 674 63 10
Fax: +46 8 16 60 50

Tämä teksti on saatavissa 3,5 tuuman levykkeellä (Word 5.1a) Macintosh- tai PC-formatoinnilla.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications