Gentle sampling without blood samples

PRESSEMELDING
7 mars 1995
Skånsom prøvetaking uten blodprøve

Mikrodialyse er en ny teknikk for kontinuerlige prøvetakinger fra vevsvæske i ulike organer uten at noe blod forbrukes. Dette gjør det mulig med svært regelmessige prøver og registreringer av kjemiske tendenser hos pasienten.
Metoden betegnes som svært skånsom. Et eneste stikk og pasientens helsetilstand kan følges i flere døgn.
- Dette gir helt nye muligheter innen blant annet intensiv-, neonatal- og diabetersverden, sier professor Urban Ungerstedt som har utviklet metoden.

Blodprøver er i dag den mest vanlige metoden å ta prøver fra kroppen på. Men blodets kjemiske sammensetning er en middelverdi av vevsvæsken i alle organ den renner igjennom.
- Blodprøver er derfor ugunstig om man vil følge den kjemiske utviklingen i et bestemt vevsområde eller organ, sier Urban Ungerstedt. Gjennom 20 år har han utviklet metoden ved Karolinska Institutet i Stockholm. I det samme tidsrommet er det publisert mer enn 2.500 vitenskapelige artikler om fremgangsrike laboratorie-forsøk for å følge menneskenes kjemiske prosesser med denne nye teknikken.

Kunstig blodkar
Ved mikrodialyse føres et mikrodialysekateter inn i vevet eller organet. Kateteret fungerer som et "kunstig
blodkar", dvs. substansene i vevsvæsken diffunderer inn i kateteret og føres videre til et mikroprøverør der de samles opp.
En batteridrevet pumpe leverer en langsom strøm, og substansene rekker å flytte seg frem og tilbake over kateteret slik at konsentrasjonen i prøven er nøyaktig den samme som i vevsvæsken.

Pasientnære analyser av kjemiske tendenser
Mikroprøverøret plasseres i en pasientnær mikrodialyse-analysator som etter noen minutter viser resultatet i form av tendenskurver på en billedskjerm. Systemet er svært mobilt og kan enkelt transporteres mellom saler, avdelinger eller operasjonsrom. Dette gjør det mulig å avlese kjemiske tendenser uavbrutt over flere dager. Behandlingseffekten følges direkte ved pasienten og man kan advares i tide.
- Det betyr mindre stress og lav infeksjonsrisiko for pasientene. Metoden bør lette sykehuspersonelets arbeid med å finne en riktig og skånsom kontrollmetode, avslutter professor Urban Ungerstedt.

Billedtekst:
A. Mikrodialysepumpe
B. Mikrodialysekateter som legges inn under huden
C. Mikroprøverør
D. Mikrodialyseanalysator
E. Kurver som viser forandringer i kroppens kjemiNærmere opplysnminger:
Markedssjef Peer Model
CMA Microdialys AB
Roslagsvägen 101
S-104 05 Stockholm
Tel: +46 8 674 6310
Fax: +46 8 16 60 50


N.B. Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications