Nye strømlinjede Alfa Laval Unique MIXPROOF CIP og Process-ventiler dekker et behov i markedet

/INS. Alfa Laval presenterer to nye hygieniske ventiler, Alfa Laval Unique MIXPROOF CIP og Unique MIXPROOF Process. Disse tilskuddene til sortimentet av hygieniske dobbeltseteventiler  er med på å dekke et behov i markedet. Med disse to innovative blandingssikre ventilene kan produsenter som er opptatt av produktintegriteten, nå forbedre produktsikkerheten og øke effektiviteten og bærekraften i prosessen på en kostnadseffektiv måte.

Dokumentert ytelse, finjustert for formålet

Disse to nykommerne bygger på dokumentert ytelse, men er finjustert for formålet. Unique MIXPROOF CIP er en dobbeltseteventil som trygt og effektivt styrer strømmen av rengjøringsmedier under rengjøring på stedet (CIP). Unique MIXPROOF Process, en kompakt versjon av Alfa Lavals velprøvde dobbeltseteventiler, kan konfigureres og fås i forskjellige størrelser avhengig av produsentenes grunnleggende krav til hygienisk behandling. Begge klarer å styre to forskjellige væsker samtidig uten risiko for krysskontaminering. Dette bidrar til færre avbrudd og redusert total eierkostnad.

 

– Disse nye Unique MIXPROOF-ventilene leverer produktsikkerhet, prosessfleksibilitet, ukomplisert vedlikehold og muligheter for å spare vann og CIP-medier, sier Anders M. Lyhne, Product Portfolio Manager, Alfa Laval.

 

Pålitelig, kostnadseffektiv produktbeskyttelse

Produsentene kan stole på at Unique MIXPROOF CIP og Unique MIXPROOF Process leverer kostnadseffektiv produktsikkerhet. Alfa Lavals dobbeltseteteknologi med seteløft holder væskene separert, sikrer effektiv rengjøre og beskytter mot inntrengning av skadelige mikroorganismer. Med en velbalansert konstruksjon kan ventilene enkelt håndtere høyt trykk uten risiko for trykkstøt. Dessuten er de sertifisert i samsvar med FDA, 3A og andre anerkjente standarder.

 

Større prosessfleksibilitet

Nå kan du få enda mer pålitelige og fleksible produksjonsprosessoppsett med dokumentert ventilteknologi som oppfyller spesifikke produksjonskrav. I likhet med Alfa Laval Unique MIXPROOF-sortimentet for øvrig er Unique MIXPROOF CIP- og Unique MIXPROOF Process-ventilene kompakte og modulbaserte, med større prosessfleksibilitet. Med modulbasert konstruksjon og forskjellige typer og størrelser til forskjellige bruksområder hjelper Unique MIXPROOF CIP- og Unique MIXPROOF Process-ventilene produsentene med å tilpasse seg skiftende prosesskrav. Bruk av disse ventilene sammen med Alfa Lavals ThinkTop-styreenheter gir enda større prosessfleksibilitet og kontroll.

 

Forenklet service

Disse hygieniske topplastede dobbeltseteventilene, bygd på Alfa Lavals Unique SSV- og MIXPROOF-plattformer, har mindre risiko for uforutsette avbrudd, og de sørger for at du slipper å bruker mer tid og ressurser enn nødvendig på rutinemessig vedlikehold. Dokumentert tetningsteknologi med definert komprimering utvider serviceintervallene, og en vedlikeholdsfri aktuator uten justerbare komponenter sørger for færre avbrudd og lavere total eierkostnad.

 

Forbedret bærekraft

Sammen med Alfa Laval ThinkTop får disse nye Unique MIXPROOF-ventilene bukt med unødvendig produkttap. Samtidig sparer du 90 % vann og CIP-medier . Det reduserte forbruket av CIP-væsker bidrar til en lavere total eierkostnad og mindre miljøpåvirkning i prosessindustriene. Bra for menneskene, bra for bedriften og bra for planeten.

 

Mer informasjon finnes på www.alfalaval.com/UniqueMixproof/news

 

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

 

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag.

 

Alfa Laval har 20 300 ansatte. Årsomsetningen i 2022 var 52,1 milliarder svenske kroner (ca. 4,9 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholm.

 

www.alfalaval.com

 

 

For mer informasjon kontakt:

Anders M. Lyhne

Product Portfolio Manager, Valves & Automation, Alfa Laval

Telefon: +45 79 32 22 00

Eller kontakt Alfa Lavals lokale salgsselskap.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications