Nye Alfa Laval PlusClean rengjøringsdyse revolusjonerer tankrengjøring med 100% dekning

Med lanseringen av den nye Alfa Laval PlusClean®-rengjøringsdysen, er Alfa Lavals brede portefølje for tankrengjøring klar til å ta et gigantisk steg fremover. PlusClean leverer enestående 100 % tankrengjøringsdekning, opptil 80 % besparelser i vann- og rengjøringsmiddelkostnader, og ingen produktforurensning. Sammen med en toppmontert tankrengjøringsapparat og installert i flukt med tankveggen eller bunnen, øker PlusClean produktiviteten og senker de totale eierkostnadene.

Ingen skyggeområder, ingen risiko for kontaminering

«Integrering av Alfa Laval PlusClean-rengjøringsdyse inn i enhver tank og tankrengjøringsprosess betyr at  kontaminanter har ingen steder å gjemme seg,» sier Janne Pedersen, Global Portfolio Manager, tankrengjøring, Alfa Laval. «Nå kan vi virkelig holde løftet om optimal tankrengjøring. Ingen skyggeområder og ingen risiko for produkt-kontaminasjon. Enkelt og greit.»

Lett å installere - enkel å bruke

Med sitt optimaliserte, kraftige spraymønster leverer PlusClean 100 % rengjøringsdekning i skyggeområder som andre tankrengjøringsspraydyser går glipp av. Rengjøringsdysen er installert i flukt med tankveggen eller bunnen, og har en revolusjonerende, innebygd justeringsfunksjon som gjør installasjonen enkel og effektiv, noe som gir rengjøringsdekning i skyggeområder, for eksempel under agitatorblader. Dette sikrer grundig tankrengjøring, uovertruffen av andre apparater for tankrengjøring.

Konkurransefortrinn

Denne innovative rengjøringsdysen er perfekt for farmasøytiske, meieri-, mat-, drikke- og hjemmepleieindustriene, og gir enda mer effektiv rengjøring og forbedrer prosesseffektivitet og sikkerhet i tillegg til produktkvalitet. Dette betyr høyere produktivitet og øker konkurransefortrinnet for de som velger å legge PlusClean til sine tankregjøringsprosesser.

Bærekraft er kjernen

Hos Alfa Laval er bærekraft kjernen av virksomheten vår, og PlusClean er intet unntak. Denne revolusjonerende rengjøringsdysen gir betydelige besparelser i vann- og rengjøringsmidler, noe som reduserer miljøpåvirkningen.

For krevende hygieniske bruksområder

Standard Alfa Laval PlusClean leveres som en media-fjæraktivert rengjøringsdyse for hygienisk prosesstankrengjøring. En spesiell pneumatisk-drevet versjon er også tilgjengelig. For steril og aseptisk prosesstankrengjøring finnes Alfa Laval PlusClean UltraPure, som støttes av Alfa Laval Q-doc-dokumentasjonspakken for å sikre full sporbarhet i hele forsyningskjeden.

Finn ut hvordan 100 % regjøringsdekning fra Alfa Laval PusClean øker utbyttet og kutter kostnadene. Mer informasjon finnes på www.alfalaval.com/plusclean.


Kontaktinformasjon:

Janne Pedersen
Global Portfolio Manager, tankrengjøringsutstyr, Alfa Laval
Telefon: +45 22 77 84 52
E-mail: janne.pedersen@alfalaval.com

Marianne Hojby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Mobil: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com


Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilby ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet er engasjert i å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i spissen av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidra til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 ansatte. Årsomsetningen i 2020 var 41,5 milliarder svenske kroner (ca. 4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications