Alfa Laval åpner nytt applikasjons- og innovasjonssenter for væskehåndtering i Danmark

Alfa Laval – verdensledende innen varmeoverføring, sentrifugalseparering og væskehåndtering – åpner et moderne applikasjons- og innovasjonssenter i Kolding i Danmark. Senteret vil styrke selskapets teknologiledelse innen hygienisk væskehåndtering og sette Alfa Laval helt i spissen av kundeengasjement, produktinnovasjon og optimalisering av kundenes prosesser.

Investeringen i det nye 1600 kvadratmeter store applikasjons- og innovasjonssenteret støtter Alfa Lavals strategiske fokus ved å påskynde produktinnovasjon og fremme kundenes preferanse for Alfa Lavals pumper, ventiler og rengjørings- og blandeutstyr i nærings- og legemiddelbransjen.

– Det handler om å løfte kundenes produksjon opp til neste nivå, sier Mikkel Nordkvist, Vice President, Hygienic Fluid Handling, Head of Industry Management. – Kundene kan se – enten personlig eller via livesending på nett – hvordan Alfa Laval-utstyr yter under faktiske driftsforhold. Gjennomføring av utprøvinger med Alfa Lavals bransjeeksperter sikrer verifisering av høyere utbytte, forbedret hygiene, og varige kostnadsreduksjoner ved å spare energi, vann og rengjøringsmedier. Det er en gyllen mulighet til å validere den samlede ytelsen.

– Senteret tilbyr et unikt miljø for å utvikle morgendagens teknologier og utstyr for væskehåndtering. Flere prøveinstallasjoner med avansert maskinvare og programvare gjør at vi kan fremme innovasjon ved å gjennomføre strenge forsøk på nytt utstyr for nærings- og legemiddelbransjen ved mange belastningspunkter under nesten virkelige forhold, sier Rikke Kau Breinholt, Vice President, Hygienic Fluid Handling and Head of Research & Development, Alfa Laval. – Med innsikt fra kundeutprøvinger kan vi dessuten ytterligere finjustere utstyret vårt og introdusere nye kundesentriske produkter og produktforbedringer på markedet raskere enn før. Når vi påskynder produktutvikling og -innovasjon, betyr det dessuten at vi kan levere mer verdi til kundene våre.

Visste du at … Alfa Laval har en rekke globale kompetanse- og testsentre, blant annet fire i Danmark: i Søborg (dekantere for næringsmiddel- og vannapplikasjoner), i Aalborg (marine løsninger), i Nakskov (membranfiltrering), og nå i Kolding (væskehåndtering)?

 

Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilbyr ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet forplikter seg til å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i forkant av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 17 500 ansatte. Årsomsetningen i 2019 var 46,5 milliarder svenske kroner (ca. 4,4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com
www.alfalaval.com/ApplicationKolding


For mer informasjon kontakt:

Mikkel Nordkvist

Vice President, BU Hygienic Fluid Handling, Head of Industry Management

Telefon: +45 31 12 69 25

E-post: mikkel.nordkvist@alfalaval.com

 

Rikke Kau Breinholt

Vice President, BU Hygienic Fluid Handling, Head of Research & Development

Telefon: +45 28 95 43 34

E-post: rikkekau.breinholt@alfalaval.com

 

Marianne Hojby

Marketing Communication Manager

Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 28 95 44 71

E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications