Oppgradert agitator med bunnstøtte sikrer effektiv behandling og overlegen produktsikkerhet

/ins For å sikre effektiviteten i prosessen og produktsikkerheten har vi oppgradert bunnstøtten på Alfa Laval ALTB-agitatoren.

ALTB tilbyr en blandeløsning som oppfyller alle krav i hygieneindustrien. Denne agitatoren kan dimensjoneres for de fleste bruksområder for både atmosfæriske tanker og trykktanker, i tillegg til at den har en stor fleksibilitet i mekanisk design.

En bunnstøtte kan resultere i en mer økonomisk konfigurasjon, og Alfa Laval ALTB-agitatoren med den nye oppgraderte bunnstøtten gir deg en rekke fordeler for å styrke prosesseffektiviteten.

FORBEDRINGER TIL DIN FORDEL:

• Mindre friksjon = Mindre slitasje og lengre levetid

• Rotasjonsuavhengig = Sikker drift uten risiko for ødelagte deler

• Hygienisk design i henhold til EHEDG-retningslinjer = Overlegen produktsikkerhet

• Temperaturresistent opptil 150 °C = Mindre ekspansjon og tranghet ved høye temperaturforskjeller

• Forbedret hygienisk design = Lettere å installere, rengjøre, inspisere og vedlikeholde. Ingen løfting av aksel.

 

Energieffektiv design for å imøtekomme dine krav

Våre Alfa Laval EnSaFoil-rørevinger, samt våre spesialutviklede Alfa Laval EnSaFerm-rørevinger for gjæring, reduserer energiforbruket og absorbering av varmen av produktet.

Basert på omfattende væskedynamikkstudier, gjør deres unike form dem opp til 400 % mer effektive enn en rørevinge med standard gjengestigning.

Foruten å minimere energitap, opererer våre rørevinger med redusert hastighet uten å redusere pumpekapasitet. Sammenlignet med agitatorer med konvensjonelle rørevinger, senker de dermed agitatorstrømforbruket med opptil 80 %.

Agitatorer fra Alfa Laval er designet for enkel rengjøring og vi tilbyr tankrengjøringsutstyr for å hjelpe deg å møte de strenge kravene til hygieneindustrien.

Konfigurasjon for bruk i sterile/aseptiske bruksområder er også mulig. Dimensjonering og tilpassing av agitatoren til den spesifikke oppgaven sikrer optimert strømforbruk og priser.

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications