Her er det! Ikke la dårlig ytelse på tankrengjøringen gjøre at du kaster bort tid, vann og energi

/INS.Når vannstrålen, som kommer fra en renseinnretning med roterende strålehode, treffer tankveggen, genereres det en trykkraft (N). Når strålen treffer, spres den utover og skaper et rengjøringavtrykk med høy veggskjærspenning (Pa). Ettersom rengjøringsmaskinen roterer i en 3D-bevegelse, blir avtrykket “flyttet” rundt inne i tanken i et forhåndsdefinert mønster og rengjør hele tankoverflaten med høy veggskjærspenning. Jo lenger borte fra støtområdet, jo mindre skjærspenning (mekanisk handling) oppnås.

Tradisjonelle spraykuler er statiske. Det betyr at størstedelen av tankrengjøringsenergien kommer fra vann som  strømmer nedover tankveggen med lav veggskjærspenning. Denne rengjøringsmåten krever store mengder tid, vann og energi for å kompensere for dårlig rengjøringsytelse.

Én vaskesyklus kan være tilstrekkelig
På grunn av den unike designen på Alfa Lavals roterende strålehode, treffer den første (av åtte) rengjøringssykluser tankveggen med et jevnt og tett rengjøringsmønster på hele tankoverflaten. Avstanden mellom avtrykksporene er forholdsvis brede, men hvis produktet er lett å fjerne (f.eks. melk eller sirup), er det bare nødvendig med litt veggskjærspenning for å fjerne det. Dette betyr at forhåndsrengjøring av tanken gjøres kun med én rengjøringssyklus, og du sparer tid, vann og energi.

Én rengjøringssyklus tar vanligvis 1–3 minutter og nå som produktet har blitt effektivt fjernet fra tankveggen, vil strålen sette i gang den andre rengjøringssyklusen og dermed minimere avstanden mellom strålene. Flere rengjøringssykluser er nødvendig for produkter som er vanskeligere å rengjøre.

Tilbakebetalingstid
 Sammenlignet med en statisk spraykule, er Alfa Lavals roterende strålehode en større førstegangsinvestering, men lave driftskostnader gir en kort tilbakebetalingstid – ofte mindre enn ett år.

Kort om Alfa Laval
Alfa Laval er en ledende, global leverandør av spesialbygde produkter og tilpassede tekniske løsninger.

Vårt utstyr og våre systemer og tjenester er utviklet for å hjelpe kundene å optimere ytelsen i sine egne prosesser. Om og om igjen.

Vi hjelper kundene våre å varme opp, kjøle ned, separere og transportere produkter som olje, vann, kjemikalier, drikkevarer, matvarer, stivelse og farmasøytiske produkter.

Vår verdensomspennende organisasjon samarbeider nært med kunder i nesten 100 land for at de alltid skal ligge i forkant av utviklingen.

Kontakte Alfa Laval
Du finner alltid oppdatert kontaktinformasjon for alle land på nettstedet vårt på adressen

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications