Energisparing og uovertruffen blandeytelse

/INS. Uovertruffen blandeytelse

Se hvordan Alfa Lavals roterende jetmikser effektivt håndterer blanding av væsker og pulver, gassdispersjon og CIP-rengjøring for å redusere tid, energi og kostnader.

Innenfor en rekke bruksområdet oppnår Alfa Lavals roterende jetmikser en raskere og mer effektiv blanding enn konvensjonelle metoder. Den kombinerer høy blandepresisjon med minimerte blandetider og opptil 50% reduksjon i energibehovet. Mikseren er basert på roterende jethodeteknologi og kan brukes i tanker med volum på mellom 100 og 800 000 liter.

Den er utstyrt med to eller fire dyser og anbringes under væskenivået i tanken. Væske trekkes ut fra tankutløpet ved hjelp av en pumpe og sirkuleres frem til mikseren via en utvendig sløyfe. Dette bidrar til å redusere driftskostnadene samtidig som man oppnår rask og effektiv blanding. En enkelt roterende jetmikser kan håndtere væskeblanding, gassdispersjon og pulverspredning – pluss tankrengjøring – uten å kreve eget utstyr for hver prosess, og dermed gi betydelige besparelser.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval er en ledende, global leverandør av spesialbygde produkter og tilpassede tekniske løsninger.

Vårt utstyr og våre systemer og tjenester er utviklet for å hjelpe kundene å optimere ytelsen i sine egne prosesser. Om og om igjen.

Vi hjelper kundene våre å varme opp, kjøle ned, separere og transportere produkter som olje, vann, kjemikalier, drikkevarer, matvarer, stivelse og farmasøytiske produkter.

Vår verdensomspennende organisasjon samarbeider nært med kunder i nesten 100 land for at de alltid skal ligge i forkant av utviklingen.

Kontakte Alfa Laval

Du finner alltid oppdatert kontaktinformasjon for alle land på nettstedet vårt på adressen www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications