Latest press releases in Nederlands

Smart packaging solution clicks with Fujicolor

Stora Enso Oyj

Published on

Smart packaging solution clicks with Fujicolor (photo: Administrator)

Een lichte, sterke kartonnen houder voor foto-CD's is ontwikkeld door Stora Enso Activation. De verpakkingsoplossing spaart kosten en geeft merkeigenaars een modieuzer image. Fujicolor, de vooraanstaande producent van fotoartikelen, heeft deze nieuwe verpakkingsoplossing in gebruik genomen voor zijn foto-CD service.

Coffee-to-fly increasing demand for paper cups

Stora Enso Oyj

Published on

Coffee-to-fly increasing demand for paper cups  (photo: Administrator)

De nieuwe, geïsoleerde beker die gezamenlijk ontwikkeld is door Huhtamaki en Stora Enso Consumer Boards, is positief ontvangen door de luchtvaartmaatschappijen. Papieren bekers en andere houders op vezelbasis vervullen een sleutelrol in de moderne concepten van catering tijdens vluchten, waarbij de nadruk ligt op de functionaliteit en recyclebaarheid. Zowel Huhtamaki als Stora Enso verwachten een stijgende vraag naar papieren bekers, nu het luchtverkeer weer toeneemt.

Automated trucks enable post- production transfers with millimetre precision

Rocla Robotruck Oy

Published on

Automated trucks enable post- production transfers with millimetre precision  (photo: Administrator)

De fijnpapierfabriek van Stora Enso in Oulu is één van de grootste en meest efficiënte productie-eenheden in zijn soort ter wereld. Bij de recente fabrieksuitbreiding,anderhalf jaar geleden, werd ook op de nabehandelingafdeling voor het transport van papierrollen, een door Rocla Robotruck geleverd LGV-systeem in gebruik genomen. Een van de grootste voordelen van dit systeem is de flexibiliteit.

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling

Rocla Robotruck Oy

Published on

Robotic truck system keeps newspaper presses rolling (photo: Administrator)

Axel Springer, de grootste Duitse uitgeversgroep, heeft zojuist officieel getekend voor een logistiek systeem in de belangrijkste vestiging van het bedrijf voor het persen van kranten te Ahrensburg, in de buurt van Hamburg. Rocla Robotruck bouwde het automatisch geleide voertuigensysteem dat een vitaal onderdeel vormt van het globale systeem, dat geleverd is door de partner van het bedrijf, Man Roland.

Innovation centre to boost packaging RD

Stora Enso Oyj

Published on

Innovation centre to boost packaging RD  (photo: Administrator)

Een nieuw innovatiecentrum speciaal voor onderzoek en ontwikkeling van verpakkingen, InnoCentre, is opgericht in Finland door Stora Enso Consumer Boards en Stora Enso Research. Het nieuwe centrum zal klanten nieuwe verpakkingsconcepten bieden en zal Stora Enso's ambitie ondersteunen als wereldmarktleider in het lanceren van nieuwe verpakkingsproducten. De werkzaamheden zullen in de zomer van 2003 van start gaan en de aanvangsinvestering in machines en uitrusting bedraagt 4 miljoen euro.

Learning is easier in a noise free environment

Ecophon AB

Published on

Learning is easier in a noise free environment (photo: Administrator)

Uit verschillende internationale onderzoeken is gebleken dat lawaai het leervermogen negatief beïnvloedt. De meeste mensen hebben waarschijnlijk zelf ervaren dat men moe wordt en zich niet langer kan concentreren als men zich voortdurend in een omgeving met een hoog geluidsniveau bevindt. Toch wordt er in het bouwproces nog steeds weinig aandacht besteed aan de akoestiek wanneer scholen en opleidingsinstituten gerenoveerd of gepland worden.

New clothes for cleanrooms protect both products and man

Laitosjalkine Oy

Published on

New clothes for cleanrooms protect both products and man (photo: Administrator)

Het toenemende gebruik van clean rooms in verschillende bedrijfstakken en de steeds strengere eisen die gesteld worden aan de schoonheid van een clean room hebben bijgedragen aan een toenemende verbetering van de beschermende maatregelen. Onder supervisie van Laitosjalkine Oy is in Finland een concept ontwikkeld dat zich concentreert op werkkleding voor de clean room, de Laja Clinigo. Tot deze collectie behoren zowel kleding als schoeisel die de mensen, de producten en het productieproces beschermen tegen verontreinigingen in de lucht en tegen spontane ontladingen van statische elektriciteit.

Walki Wisa creates new brand as it expands its ream wrapper range

Walki Wisa Group

Published on

Walki Wisa creates new brand as it expands its ream wrapper range (photo: Administrator)

De specialist op het gebied van riem verpakkingswikkels Walki Wisa creëert voor het eerst zijn eigen merknaam, WisaCopy, om zijn groeiend succes in deze sleutelsector van de verpakkingsindustrie aan te geven. Behalve het opbouwen van een eigen naam op de markt lanceert het bedrijf twee producten binnen het assortiment verpakkingswikkels.

Müsli cereal box without inner bag developed in Scandinavia

Stora Enso Oyj

Published on

Müsli cereal box without inner bag developed in Scandinavia (photo: Administrator)

Stora Enso heeft samen met Scandinavische partners een kartonnen müsliverpakking ontwikkeld waarbij geen luchtdichte binnenzak nodig is. Het gaat om een productconcept dat garandeert dat dit soort verpakkingen luchtdichte eigenschappen heeft. Eén van de eerste commerciële toepassingen voor het nieuwe concept is gelanceerd door het Zweedse bedrijf BioDoc, voor haar Magiform Müsli assortiment.

PC-based simulation software aims to help companies with international tax planning

Comtax AB

Published on

Het Zweedse bedrijf Comtax heeft een belastingplanningprogramma voor de PC ontwikkeld, dat met behulp van wiskundige berekeningen en informatie over de belastingregels van verschillende landen de meest geschikte alternatieven geeft voor belastingheffing over de grenzen. Het programma richt zich tot multinationals met dochterondernemingen in meerdere landen en tot internationale belastingconsulenten, advocaten, accountants en banken.

Dynamic Map

Press releases for latest locations