Power company goes in for flue-gas desulphurisation

PERSBERICHT
6 februari 1995
Elektriciteitsmaatschappij wil sulfur
uit rookgas filtreren
Doorbraak voor gaswasser-technologie in Polen

Voor de allereerste maal wordt er in Polen helemaal zonder buitenlandse subsidie een FGD-installatie (flue-gas desulphurisation; onttrekken van sulfur uit rookgas) gebouwd. De staats-energiemaatschappij ZEPAK heeft besloten een grote FGD-installatie te installeren in haar centrale in Konin, geheel op commerciële basis gefinancierd in Polen.

Voor ABB Fläkt, het Zweedse bedrijf dat het contract voor deze installatie in de wacht heeft gesleept, betekent dit een doorbraak in de Poolse markt voor gaswasinstallaties. De order bedraagt in totaal SKR 230 miljoen en het feit dat er geen enkele vorm van buitenlandse bij is betrokken, kondigt een nieuwe en zeer interessante fase aan in de trend naar schonere lucht.
ZEPAK is een van de belangrijkste leveranciers van elektriciteit aan Polen en levert ongeveer 11% van de elektriciteit van het land.
De stad Konin ligt tussen Warsaw en Poznan, en ZEPAK is bezig haar bestaande elektriciteitscentrale voor bruine kool aan het vervangen door twee nieuwe ketels die in totaal een uitput van 110 MW hebben. Eén daarvan is reeds voltooid en de andere wordt gebouwd.

Zeer doeltreffende reiniging
De nieuwe FGD-installatie met twee ketels is zodanig ontworpen dat 95% van de sulfuroxide in de rookgassen wordt verwijderd. De bruine kool die in de elektriciteitscentrale wordt verbrand, heeft een sulfurgehalte van 1% en als de installatie op volle kracht werkt, wordt elk uur 1,5 miljoen m3 aan rookgassen van sulfur gezuiverd, hetgeen een positief effect heeft op het milieu, zowel in Polen als andere landen.
Het bijprodukt van het onttrekken van sulfur is gips, een materiaal dat bij de produktie van wandplaten voor de bouw wordt gebruikt.

Gaswastechnologie
De gaswasinstallatie die door ABB is vervaardigd is gebaseerd op een conventionele sproeitoren, een reeds lang gebruikte technologie die een eenvoudige, robuuste, en zeer betrouwbare oplossing biedt.
Het kalksteen dat als absorberend middel wordt gebruikt, komt in poedervorm bij de centrale aan zodat er geen aparte slijpinstallatie nodig is.
Voor een betrouwbare werking van de gaswasser is het belangrijk dat de rookgassen ontneveld worden. De installatie is voorzien van een robuust ontneveling-systeem met hoge afscheiding, laag risico van verstopping, en gemakkelijke toegang voor onderhoud.
De gaswasser is gemaakt van beton bekleed met rubber, en wordt ingebouwd in een nieuwe schoorsteen die inbegrepen is in de order. De technologie van de integratie van de gaswasser in een betonnen schoorsteen wordt bij ABB Fläkt Industri reeds lang gebruikt, maar is in elektriciteitscentrales minder gebruikelijk.

Doorbraak
De installatie is vooral interessant aangezien deze de eerste van haar soort in Polen is en daardoor in de toekomst als maatstaf zal gaan dienen.
"Wij zijn er verheugd over dat wij met onze gaswastechnologie deze doorbraak in Polen hebben kunnen maken", aldus Anders Wiktorsson, verkoopingenieur bij ABB Fläkt Industri in Växjö, Zweden. "Er is een grote behoefte aan de verbetering van het milieu, en onze technologie slaagt daar zonder twijfel in, maar de economische realiteit is dat er niet veel gaswas-installaties worden besteld. Nu gaat het beter, dankzij een gestadig verbeterende economie en strengere eisen door de overheden, en dat is ook voor andere landen gunstig", zo eindigde hij.
Bijschrift:
De indeling van de installatie voor het onttrekken van sulfur aan rookgas die door ABB Fläkt Industri aan de Poolse elektriciteitsmaatschappij ZEPAK is verkocht. De verschillende onderdelen van de installatie zijn: A - gaswasser met schoorsteen; B - trekventilator; C - rookgas-heroververhitter; D - kalksteensilo; E - gipsopslagruimte.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
ABB Fläkt Industri AB
S-351 87 Växjö
Zweden
Anders Wiktorsson, Verkoopingenieur
Tel: +46 470 875 43 of
Thomas Miléus, verkoopmanager
Tel: +46 470 872 60
Fax: +46 470 872 22

Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch schijfje (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications