Power company goes in for flue-gas desulphurisation

PRESSEMELDING
1995-02-06
Kraftverk satser på røkgassavsvovling
Gjennombrudd i Polen for våt rengjøringsteknikk

For første gang skal et avsvovlingsanlegg bygges i Polen helt uten bidrag fra utlandet. Det er det statlige kraftverket ZEPAK som har besluttet å bygge et stort avsvovlings-anlegg ved kraftverket i Konin, og alt er finansiert i Polen og helt på kommersielt grunnlag.

For ABB Fläkt Industri AB, som skal levere anlegget, betyr det et gjennombrudd på det polske markedet for våt avsvovlingsteknikk. Ordren er verd ialt 230 millioner svenske kroner, og det at anlegget kan bygges uten noen form for finansiell støtte fra utlandet innebærer et nytt og meget interessant trinn i utviklingen mot renere luft.
ZEPAK er en av de største leverandørene av elektrisitet i Polen. Foretaket står for 11% av all el-produksjon i landet.
Byen Konin ligger midt i Polen mellom Warszawa og Poznan, og ZEPAK erstatter sitt brunkullfyrte kraftverk med to nye kjeler, som tilsammen skal gi en effekt på 110 MW. Den ene kjelen er allerede klar, mens den andre er under konstruksjon.


Høy rengjøringsgrad
Det nye røkgassrengjøringsanlegget skal skille ut 95% av svoveldioksyden i røkgassene. Det brunkull som skal brennes har et svovelinnhold på 1%, og ved full drift skal 1,5 millioner kubikkmeter røkgas renses pr. time. Det kommer til å få en positiv virkning på miljøet, selv utenfor Polen!
Restproduktene fra avsvovlingsanlegget består av gips, som kan brukes til produksjon av gipsskiver til bygningsindustrien.

Våt rengjøringsmetode
ABBs våte rengjøringsteknikk bygger på et konvensjonelt åpent sprøytetårn, dvs. en etablert teknikk som gir en enkel og meget pålitelig løsning som er ufølsom overfor forstyrrelser.
Kalksteinen som benyttes som absorbent leveres til kraftverket som malt pulver, og avskaffer derfor behovet for et separat maleanlegg.
Avvanning av røkgassene er viktig for pålitelig funksjon av skrubber og etterfølgende systemer. Konstruksjonen omfatter et robust avvanningssystem som gir høy utskilling, ingen risiko for igjensetting og god adgang for vedlikeholdsarbeid.
Skrubberen lages av gummikledd betong og skal integreres i en ny skorsten som inngår i leveransen. Denne teknikken er veletablert hos ABB Fläkt Industri, men benyttes sjeldnere i kraftverkindustrien.Gjennombrudd
Anlegget blir spesielt interessant fordi det blir det første av sitt slag i Polen og dermed et viktig referanseanlegg.
"Det er gledelig for oss at vi nå har slått gjennom i Polen for vår våte røkgassavsvovlingsteknikk. Behovet for å rense luften er meget stort og vår teknikk passer godt inn, men den økonomiske virkeligheten har medført at bare et fåtall rengjøringsanlegg er oppført. Nå blir det sikkert bedre, takket være stadig bedre økonomi og strengere krav fra myndighetene - og det tjener til og med andre land på," sier Anders Wiktorsson, ansvarlig for salg hos ABB Fläkt Industri AB i Växjö.

Billedtekst:
Det er et avsvovlingsanlegg av denne typen som ABB Fläkt Industri har solgt til det polske kraftverket ZEPAK. De avmerkede delene viser: A. Røkgasskrubber med skorsten, B. Røkgassvifte, C. Røkgassgjenvarmer, D. Kalksteinsilo, og E. Gipslager.

Nærmere opplysninger fra:
ABB Fläkt Industri AB
S-351 87 Växjö
Sverige
Salgsansvarlig Anders Wiktorsson
Tlf. 095 46 470 875 43
Salgssjef Thomas Miléus
Tlf. 095 46 470 872 60 Fax: 095 46 470 872 22


Denne teksten er tilgjengelig på 3,5" format disk (Word 5.1a) formattert til Macintosh eller PC.

Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications