Spara tid och öka intäkterna med den här enkla ventilmatris lösningen

/ins. Processerna inom hygienbranscherna – till exempel drycker, livsmedel, mejeriprodukter, läkemedel och produkter för egenvård och hemvård – blir allt mer komplexa. Bland utmaningarna märks högre volymer, ökad effektivitet samt minskning av vatten- och energianvändning. Därför är det avgörande att optimera flödeshanteringen utan att kompromissa med flexibilitet, anläggningssäkerhet, produktkvalitet eller hygien.

En ventilmatris – som även kallas ventilcluster – är ett utmärkt alternativ för att maximera processeffektiviteten genom optimerad flödeshantering. Varje steg under utformnings- och installationsprocessen är viktig för att uppnå hela potentialen i processen. Du kan både spara tid och undvika den förlust av intäkter som uppstår vid avbrott i produktionen.

Jämfört med traditionella flödesplattor är ett ventilcluster utformat för att tillåta samtidigt flöde av vätskor – inklusive CIP – på flera nivåer med ett exakt antal linjer och rader som uppfyller kraven för din process. Ventilmatris ger dig flexibilitet att köra flera produkter till flera destinationer medan andra linjer håller på att rengöras.

Genom att installera en ventilmatris med Alfa Laval Unique Mixproof-ventiler får du enastående produktsäkerhet, goda förutsättningar för rengöring och undviker dessutom risken för kontaminering. Ventilmatriser eliminerar risken för mänskliga fel, som annars kan uppstå vid manuell anslutning av ”swing bends” i traditionella flödesplattor.

Färdiga matriser anpassade för att uppfylla dina specifika krav

Hos Alfa Laval är vi experter på att leverera förbyggda ventilmatriser som är anpassade för att uppfylla specifika, individuella flödeskrav. Våra expertkunskaper hjälper dig att säkerställa maximal, effektiv flödeshantering med så få komponenter som möjligt. Dessutom kan du effektivt hantera viktiga faktorer som termiska cykler, rengöringsförmåga, tömningsförmåga och flödeskontroll.

Alfa Lavals ventilmatriser kan levereras förmonterade, testade, fullständigt kopplade och med alla nödvändiga, luft, kopplingsdosor och manöverpaneler anslutna. Detta innebär att du kan ta även komplicerade installationer i drift så snabbt som möjligt, och därmed spara tid och undvika de förlorade intäkter som hör samman med montering på plats, felsökning och avbrott.

Tipsen om optimala lösningar tar upp bland annat produkttyp, processflexibilitet, energiförbrukning, anläggningsbegränsningar, termisk expansion och mycket annat.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar. Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen. Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse. Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval

Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

 

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications