Upptäck hemligheten bakom Alfa Laval FrontLine plattvärmeväxlare

/INS. Effektiv konstruktion

Alfa Laval FrontLine, med ett konstruktionstryck på upp till 21 bar (305 psi), tillåter en flexibel konstruktion med plattor som är skräddarsydda för krävande hygieniska tillämpningar. Plattornas mönster, kanaldjupet och de övergripande måtten är konstruerade för varsam och enhetlig värmeöverföring för känsliga produkter inom mejeri-, livsmedels-, dryckes- samt egen- och hemvårdssektorn.

Stor flexibilitet

Alfa Laval FrontLine erbjuder stor flexibilitet tack vare att den kan konfigureras med olika sektioner. Tillsammans med plattor och packningar i olika material och olika typer av kopplingar, innebär detta att du kan anpassa den slutliga enheten efter dina egna specifika krav. Det unika fiskbensmönstret med optimerat profildjup och material i plattorna ger varsam och enhetlig värmeöverföring för känsliga hygieniska produkter.

Längre driftstid och enkel rengöring

Den optimerade geometrin hos FrontLine-plattorna är uteslutande avsedd för hygieniska krav. Detta ger varsam och enhetlig enhetlig värmeöverföring mellan aktuella media, vilket förlänger driftstiden. Dessutom ger den unika fördelningsytan ett enhetligt flöde över hela plattan. Därmed kan du undvika områden med stillastående flöde och minska risken för ansamling av smuts.
Tack vare ökad CIP-effektivitet och minskad nedsmutsning är Alfa Laval FrontLine-plattorna enkla att rengöra och har längre tid mellan rengöringscyklerna. Detta ökar produktiviteten.

Kort om Alfa Laval

Alfa Laval är en ledande, global leverantör av specialiserade produkter och processtekniska lösningar.
Vår utrustning och våra system och tjänster bidrar till att optimera kundernas processer - om och om igen.

Med vår hjälp värmer, kyler, separerar och transporterar våra kunder produkter som olja, vatten, kemikalier, drycker, livsmedel, läkemedel och stärkelse.
Vår världsomspännande organisation arbetar nära kunderna i nästan 100 länder och hjälper dem att ligga i framkant.

Hur kontaktar jag Alfa Laval
Uppdaterad kontaktinformation för Alfa Laval i alla länder finns på vår globala website www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications