S týmto novým aseptickým ventilom môžete znížiť prevádzkové náklady až o 45 %

/ins Znižovanie celkových prevádzkových nákladov má pre výrobcu mliečnych výrobkov, potravín a nápojov veľký význam. Aby sme mohli dosahovať čoraz náročnejšie ciele, sú pre nás dôležité také faktory, ako je kvalita produktu, stabilný chod výroby a rýchla údržba.

Celkové nízke prevádzkové náklady
V spoločnosti Alfa Laval sa neustále snažíme udržiavať celkové náklady na prevádzku ventilov na najnižšej možnej úrovni. Použitie nového aseptického Mixproof ventilu Alfa Laval namiesto iných značiek môže výrobcom, ktorí vyžadujú aseptickú výrobu, priniesť celkové úspory nákladov až o 45 %. Aby sme si to priblížili aj číselne, odhadované úspory sa odvíjajú od porovnania investičných výdajov a nákladov na údržbu pri aseptickom 2½“ ventile za päť rokov, pokiaľ sa servis vykonáva u zákazníka. Ak údržbu vykonáva tretia strana inde ako priamo v mieste inštalácie, stávajú sa konkurenčné technológie ešte drahšími.

Namiesto oceľových vlnovcov využíva tento nový aseptický dvojsedlový ventil osvedčenú membránu pri styku s produktom z PTFE s podpornou membránou z EPDM. Táto metóda do veľkej miery znižuje celkové náklady na údržbu dvojsedlového ventilu, pritom však zaisťuje hermetické utesnenie potrebné na sterilné spracovanie.

Mimoriadna variabilita
Aseptický Mixproof ventil Alfa Laval môžete nakonfigurovať tak, aby naplnil prakticky akúkoľvek požiadavku. Vyberte si kombináciu štandardného telesa ventilu a tangenciálneho telesa ventilu alebo použite dva štandardné typy telies ventilu. Tento aseptický dvojsedlový ventil je postavený na rovnakej platforme ako typ Unique SSV značky Alfa Laval a jednoducho sa inštaluje buď vo vodorovnej, alebo zvislej polohe.

Jednoduché čistenie poskytuje dlhší prevádzkový čas bez nutnosti prerušenia
Optimalizovaná konštrukcia aseptického Mixproof ventilu Alfa Laval uľahčuje čistenie a sterilizáciu, čo bolo overené simuláciami prúdenia pomocou metódy CFD. Tým sa zaručuje lepšia schopnosť prevádzky a vyššia bezpečnosť produktu vďaka dokonalej ochrane pred vniknutím škodlivých mikroorganizmov, a to i pri nechcených prípadoch pod tlakom. Vďaka vysoko efektívnemu čisteniu bez mŕtvych priestorov v kontakte s produktom a parami ponúka ventil lepšie čistiace schopnosti než iné Mixproof dvojsedlové aseptické ventily.

Jednoduchá údržba a servis
Pre tých, ktorí už niečo vedia o jednosedlovom aseptickom ventile Unique SSV značky Alfa Laval, je údržba jednoduchá. Nový aseptický Mixproof ventil sa riadi rovnakými postupmi údržby, lebo väčšina opotrebiteľných súčastí sa dá pri oboch typoch navzájom zameniť. Tiež to pomôže zefektívniť inventár náhradných dielov.

Aseptický Mixproof ventil Alfa Laval sa dodáva v troch verziách pri zdvihnutí sediel, v piatich vyhotoveniach parných ventilov a v celej škále variantov na monitorovanie teploty pary. Všetky vyhovujú prísnym požiadavkám sanitárnych noriem 3–A.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications