ThinkTop V50 a V70 teraz hovoria jazykom IO-Link

/ins  Dovoľte novej jednotke Alfa Laval ThinkTop® IO-Link vylepšiť komunikáciu medzi vašimi hygienickými ventilmi a automatizačnými systémami Industry 4.0. Komunikačný protokol point-to-point" IO-Link zabezpečuje komunikáciu medzi dvomi bodmi, prepája senzory a akčné členy s vašimi automatizačnými systémami bez ohľadu na zbernicu. Umožňuje tak výmenu údajov v reálnom čase, zlepšenie diagnostiky a zjednodušenie konfigurácie a regulácie. ThinkTop IO-Link je dokonalý pre použitie v mliekarenskom, potravinárskom, nápojovom, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

 

„Zrazu dokážeme oveľa jednoduchšie zaznamenávať, ukladať, analyzovať podstatné údaje a reagovať na nich,“ hovorí René Stietz z Alfa Laval. „Dostanete plne funkčnú, novo navrhnutú jednotku Alfa Laval ThinkTop, plus hodnotné benefity ako je viac údajov, vyššia produktivita a vyššia výťažnosť.“

 

Prečo práve ThinkTop IO-Link?

Má skrátený čas inštalácie vďaka vhodným konektorom M12 a automatickému záznamu trvania zdvihu hygienického ventilu. Poskytuje inteligentnejšie nastavenie času, pretože kritickým údajom môžete priradiť prioritu. Je zárukou lepšej flexibility, pretože dáta a procesné parametre môžete meniť zo vzdialeného automatizačného systému. Ponúka lepšiu každodennú prevádzku vďaka rozšíreným možnostiam ukladania údajov, dostupnosti a analytike.

 

Ďalšie pozoruhodné parametre

• Jasne viditeľné LED diódy s nastaviteľnými farbami a funkciou blikania uľahčujú identifikáciu ventilov v automatizačnom systéme vo výrobe.

• Optimalizované čistenie ventilov s použitím vzdialeného PLC na prepínanie medzi štandardným časovaným čistením sedla a nárazovým čistením sedla.

• Počítadlo tlakových rázov na takmer okamžitú detekciu pohybov ventilu.

 

Využite výkon Industry 4.0. 

Požadujte od svojich ventilov viac. Nechajte Alfa Laval ThinkTop IO-Link pracovať pre svoje technologické linky.

https://www.alfalaval.sk/products/fluid-handling/automation/control-unit/thinktop/

 

Alfa Laval v krátkosti

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom špecializovaných výrobkov a technologických riešení založených na troch kľúčových technológiách – prenosu tepla, separácie a manipulácie s kvapalinami.

Zariadenia, systémy a služby spoločnosti sú určené k tomu, aby umožnili zákazníkom optimalizovať výkonnosť ich technologických procesov. Pomáhajú ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať látky v priemyselných odvetviach produkujících napr. potraviny, nápoje, chemické a petrochemické látky, liečivá, škrob, cukor a etanol.

Výrobky Alfa Laval sa používajú tiež v elektrárniach, na lodiach, pri ťažbe ropy a zemného plynu, vo strojárenských podnikoch, v banskom priemysle, na čistenie odpadových vôd a tiež na vykurovanie a chladenie v budovách.

Celosvetová organizácia Alfa Laval úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Na globálnom trhu im pomáha byť vždy o krok vpredu.

www.alfalaval.sk

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications