Šetrenie času a stratených tržieb vďaka tomuto jednoduchému riešeniu zostavy ventilov

/ins. Procesy v odboroch vyžadujúcich dodržiavanie hygieny, ako sú napríklad nápoje, potraviny, mliečne výrobky, farmaceutické výrobky a výrobky pre osobnú starostlivosť, sa stávajú čoraz zložitejšími. Medzi niektoré z úloh, ktoré je potrebné vyriešiť, patria vysoké objemy, zvýšená efektivita, zníženie spotreby vody a energie. Z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité optimalizovať riadenie prietoku bez dopadu na flexibilitu, bezpečnosť zariadenia, kvalitu produktu či hygienu.

Zostava ventilov – známa tiež ako skupina (cluster) ventilov – je skvelou možnosťou pre maximalizáciu efektivity procesu prostredníctvom optimalizovaného riadenia toku. Každý stupeň procesu navrhovania a inštalácie je dôležitou zložkou úplného využitia potenciálu vášho procesu vďaka úspore času a zamedzeniu straty tržieb spojenej s odstavovaním výroby.

V porovnaní s tradičnými prietokovými doskami je sústava ventilov skonštruovaná tak, aby umožňovala súčasnú cirkuláciu kvapalín vrátane CIP na niekoľkých úrovniach s presným počtom vedení a radov tak, aby zodpovedali konkrétnym požiadavkám vášho procesu. Toto usporiadanie pre vás zaisťuje flexibilitu pri dodávaní viacerých výrobkov do niekoľkých cieľových miest, zatiaľ čo ostatné vedenia sa budú čistiť.

Inštalácia zostavy ventilov s dvossedlovými ventilmi s ochranou proti zmiešaniu Alfa Laval Unique Mixproof Valves vám prináša vynikajúce zabezpečenie produktu s dobrými podmienkami pre čistenie bez akéhokoľvek rizika vzájomnej kontaminácie. Toto riešenie vylučuje možnosť ľudských chýb, ku ktorým by mohlo dôjsť v prípade manuálneho pripájania vedenia a manipuláciou sprepúšťacími kolenami.

Dopredu zabudované zákazkové zostavy upravené tak, aby spĺňali vaše konkrétne požiadavky

V našej spoločnosti Alfa Laval sa špecializujeme na dodávanie kompletných ventilových blokov upravených tak, aby spĺňali konkrétne, individuálne požiadavky. Naše odborné skúsenosti vám pomáhajú zaistiť čo najefektívnejšie riadenie prietoku pomocou čo najmenšieho počtu komponentov a sú účinným riešením kľúčových problémov, medzi ktoré patrí možnosť čistenia, možnosť vypúšťania a regulácie prietoku.

Ventilové bloky Alfa Laval je možné dodať vopred zostavené a vopred testované aj plne zapojené, dokonca vrátane všetkých potrebných vopred pripojených pneumatických vedení, spojovacích skríň a ovládacích panelov.  To znamená, že aj zložité systémy môžete do prevádzky uviesť online čo najrýchlejšie a ušetriť tak čas a vyvarovať sa stratám tržieb spojených s montážou na mieste, odstraňovaním porúch a odstavením zariadení.

Odporúčanie optimálneho riešenia záleží od typu produktu, flexibility procesu, spotreby zdrojov, obmedzení zariadenia, tepelnej expanzie a mnohých ďalších faktorov.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications