Odhaľte naše tajomstvo: Alfa Laval FrontLine

/INS. Účinné konštrukčné prevedenie

Výmenník Alfa Laval FrontLine s návrhovým tlakom do 21 bar (305 psi) ponúka flexibilné riešenie použitím dosiek prispôsobených náročným hygienickým aplikáciám. Usporiadanie dosiek, hĺbka kanála a celkové rozmery sú navrhnuté pre šetrný a rovnomerný prenos tepla vhodný pre citlivé produkty v mliekarenstve, potravinárstve, nápojovom priemysle a pre produkty osobnej starostlivosti a hygieny.


Veľká flexibilita

Výmenník Alfa Laval FrontLine je mimoriadne flexibilný, nakoľko je ho možné nakonfigurovať do rôznych sekcií s použitím dosiek a tesnení z rôznych materiálov s niekoľkými typmi hrdiel tak, aby výsledný výmenník vyhovoval vašim technologickým potrebám. Jedinečné usporiadanie dosiek v tvare rybieho chrbta s optimalizovanou hĺbkou prelisu a materiálom dosiek zaisťuje šetrný a rovnomerný prenos pre citlivé a hygienicky náročné produkty.

Dlhá doba prevádzky, ľahké čistenie

Optimalizované konštrukčné prevedenie dosiek FrontLine vychádza výhradne z hygienických požiadaviek a zabezpečuje šetrný a rovnomerný prenos tepla medzi dvoma použitými médiami, čím sa predlžuje doba prevádzky. Okrem toho jedinečná teplo-výmenná plocha zabezpečuje rovnomerné prúdenie po celom povrchu dosky bez mŕtvych zón a s menším rizikom tvorby usadenín.
Vďaka vyššej účinnosti procesu Cleaning-in-Place (CIP) a minimálnej tvorbe usadenín sa dosky výmenníka Alfa Laval FrontLine ľahko čistia a umožňujú dlhšiu dobu prevádzky medzi čistiacimi cyklami, a tým aj vyšší výrobný výkon.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.
Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.
Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty
Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach

www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications