Úspora energie a bezkonkurenčný miešací výkon

/INS. Bezkonkurenčný miešací výkon

Pozrite sa, ako rotačný tryskový mixér Alfa Laval efektívne zvláda miešanie tekutiny a prášku, disperziu plynu a chemické čistenie nádrže (CIP), pričom skracuje čas a znižuje náklady a spotrebu energie.

Rotačný tryskový mixér Alfa Laval v mnohých aplikáciách poskytuje rýchlejšie a účinnejšie miešanie než konvenčné metódy. Spája vysokú presnosť s minimálnou dobou miešania a až 50% znížením energetických nárokov. Je založený na princípe rotačnej tryskovej hlavice a možno ho použiť v nádržiach s objemom 100 až 800 000 litrov.

Rotačný tryskový mixér je vybavený dvoma alebo štyrmi tryskami a je umiestnený pod hladinou kvapaliny v nádrži. Kvapalina sa odčerpáva z výpuste nádrže pomocou čerpadla a vonkajšou slučkou je hnaná do mixéra. Jediný rotačný tryskový mixér obstará všetky úkony v aplikáciách, kde dochádza k miešaniu kvapaliny, disperziu plynu a rozptylu prášku, a navyše aj k čisteniu. Nie sú pritom potrebné žiadne ďalšie zariadenia, čo prináša výrazné úspory.

Alfa Laval v skratke

Alfa Laval je významným svetovým dodávateľom zariadení ako sú predovšetkým výmenníky tepla, kompaktné odovzdávacie stanice tepla, vzduchové chladiče, odstredivky, dekantačné odstredivky, membránová filtrácia, čerpadlá, ventily, vybavenie nádrží a filtre. Naše zariadenia, systémy a služby optimalizujú výkonnosť technologických procesov našich zákazníkov.

Pomáhame ohrievať, chladiť, separovať a dopravovať olej, vodu, chemikálie, nápoje, potraviny, škrob a farmaceutické výrobky.

Naša celosvetová organizácia úzko spolupracuje so zákazníkmi v takmer 100 krajinách sveta. Pomáha im byť vždy o krok napred.

Kontakty

Aktuálne kontakty na firmu Alfa Laval, zoznam autorizovaných distribútorov a servisných partnerov, získate na webových stránkach www.alfalaval.sk

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications