Energeticky účinné miešanie prášku – Ako na to?

Zvýšte svoju produktivitu a úspory energie

Vyššia produktivita a úspory energie sú ciele dôležité pre väčšinu priemyselných odvetví. Alfa Laval spoločne so svojimi partnermi je odhodlaný vám pomôcť tieto ciele dosiahnuť, ba ich dokonca prekonať.

Vysoko účinné dynamické miešanie

Miešanie a čerpanie vlhkých a suchých ingrediencií do homogénnej zmesi môže, v závislosti od viskozity, vyžadovať použitie až štyroch oddelených elektrických motorov, ktoré spotrebujú veľké množstvo energie.

Hybridný práškový mixér (Hybrid Powder Mixer) od Alfa Laval môže vykonať rovnakú prácu iba s jediným pohonom. Navyše, v spojení s rotačným prúdovým mixérom Alfa Laval (Rotary Jet Mixer), zvládne aj účinné premiešanie v pripojenej výrobnej nádobe.

Hybridný práškový mixér spája čerpadlo a technológiu na rozpúšťanie prášku do jedného univerzálneho zariadenia. Jediný hygienický mixér je schopný dopravovať prášok do zariadenia a zároveň prečerpávať výsledný roztok pod tlakom až 4 bar. Efektívne tak zmieša prášok a roztok ešte prv, než sa zmes dostane do fázy silného šmyku, čo prispieva k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu rozpúšťaniu. Zároveň odpadá nutnosť použitia zvláštneho vypúšťacieho čerpadla.

Zatiaľ čo ostatné in-line práškové mixéry vytvárajú šmyk v malom priestore, hybridný práškový mixér Alfa Laval vytvára silný dynamický šmyk v niekoľkých krokoch, čo vyžaduje vynaloženie menšieho množstva energie na dokonalé rozpustenie prášku. Hybridný práškový mixér možno rovnako použiť ako súčasť systému sanitácie (CIP).

POUŽITÍM HYBRIDNÉHO PRÁŠKOVÉHO MIXÉRU ALFA LAVAL DOSIAHNETE:

• Nižšie náklady na inštaláciu: Zariadenie s jediným elektrickým motorom na miešanie prášku, čerpanie aj chemické čistenie.
• Nižšie prevádzkové náklady: Nízka spotreba energie s úsporou až 50 %.
• Nižšie náklady na údržbu: Zjednodušenie servisu vďaka menšiemu počtu dielov.
• Kratšiu dobu spracovania: Rýchle a homogénne miešanie prášku pri vysokej koncentrácii sušiny.

www.alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications