Digitale sensorer gir pålitelig overvåking av pumpetilstand

/ins «Absolutt alle data som samles inn, bidrar til mer effektiv anleggsdrift …»
– John Walker, porteføljesjef for pumper i Alfa Laval

Ny tilstandsovervåking for hygieniske pumper

Vurderer du å digitalisere de hygieniske prosessene dine? Det har aldri vært et bedre tidspunkt å gjøre det på – med det nye trådløse tilstandsovervåkingssystemet Alfa Laval CM. Digitale sensorer overvåker vibrasjon, temperatur og total driftstid – tre av de vanligste parameterne for å oppdage og diagnostisere feil – på roterende utstyr.
 
Hvordan det fungerer?

Alfa Laval CM er lett å installere og bruke og drives av trådløse digitale sensorer som sender data trygt og sikkert til nærliggende mobiler og nettbrett. En intuitiv app gjør det enkelt for vedlikeholdsteknikere å identifisere avvik fra referanseytelsen og bestemme når tiden er inne for å utføre vedlikehold.

Smart forebyggende vedlikehold

Forebyggende vedlikehold begrenser uforutsette driftsstans, maksimerer anleggseffektiviteten og senker dermed den totale eierkostnaden – ikke bare for det roterende utstyret, men også for de hygieniske prosesslinjene.
 
– Ytelsesdata og trendanalyse fra CM støtter informerende vedlikeholdsbeslutninger, sier John Walker, porteføljesjef for pumper i Alfa Laval. – Og det forbedrer anleggets generelle effektivitet.

 Hva er fordelene for deg?

  • Sikrer kontinuerlig drift og maksimal pålitelighet
  • Øker anleggets effektivitet
  • Beskytter verdifullt utstyr
  • Øker sikkerheten for de ansatte
  • Reduserer vedlikeholdskostnadene

I første omgang er CM optimalisert for bruk med Alfa Laval SX og SRU LOBE pumper. Med produkttilpasning kan de dessuten overvåke annet roterende utstyr som agitatorer og blandere.

Skap mer verdi med de hygieniske prosesslinjene ved å ta spranget i retning Industry 4.0 med det trådløse tilstandsovervåkingssystemet Alfa Laval CM.

Opplev Alfa Laval CM her - https://www.alfalaval.com/products/fluid-handling/automation/sensing-and-control/cm/


Om Alfa Laval

Alfa Laval er virksom på områdene energi, marin, næringsmiddel og vann og tilbyr ekspertise, produkter og service til et bredt spekter av kunder i et 100-tall land. Selskapet forplikter seg til å optimalisere prosesser, skape ansvarlig vekst og ligge i forkant av teknologiutviklingen – alltid gjøre det lille ekstra for å støtte kundene for å oppnå så vel sine forretnings- som bærekraftsmål.

Alfa Lavals innovative teknologier brukes til å rense, foredle og gjenbruke materialer for å fremme mer ansvarlig bruk av naturressurser. De bidrar til forbedret energieffektivitet og varmegjenvinning, bedre vannbehandling og reduserte utslipp. Dermed påskynder Alfa Laval ikke bare fremgangen for sine kunder, men også for mennesker og kloden. Å gjøre verden bedre, hver dag. Det handler om Advancing betterTM.

Alfa Laval har 17 500 ansatte. Årsomsetningen i 2019 var 46,5 milliarder svenske kroner (ca. 4,4 milliarder euro). Selskapet er notert på Nasdaq Stockholms hovedmarked.

www.alfalaval.com

 

For mer informasjon kontakt:

Marianne Højby
Marketing Communications Manager
Alfa Laval Nordic A/S

Mobil: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications