Verdifulle tips for å sikre et trygt og miljøvennlig vannsystem i farmasøytisk industri

/ins "Ved hjelp av denne membranventilen med det høyverdige enkeltlaget bidrar EPDM-membranen til å minimere skjulte krysskontamineringer eller oppbygging av biofilm."

Vann er en helt avgjørende bestanddel for farmasøytisk produksjon. Når det er renset, må ikke-farmakopeisk vann, renset vann eller vann til injeksjon lagres og distribueres i systemer som er hensiktsmessig utformet, installert, bestilt og godkjent.

Styring av vannkvaliteten i fordelingskretsene for å sikre levering til bruksstedet ved nødvendig volum og temperatur kan være utfordrende. Dette er grunnen til at farmasøytiske produsenter ønsker bærekraftige, energieffektive løsninger for å håndtere korrosjon, biofilmoppbygging eller andre urenheter i vannfordelingskretsen.

Målet med farmasøytiske vannsystemer:

• Opprettholde vannkvaliteten innenfor akseptable grenser

• Levere vann til brukssteder ved nødvendig volum og temperatur

• Minimere kapitalinvesteringer og driftskostnader

• Forenkle validering av utstyr, reservedeler og serviceutstyr

FINN UT MER OM ALFA LAVAL ULTRAPURE:

Den unike DV-ST UltraPure gjør jobben for deg

Denne kompakte, lette membranventilen er svært godt egnet for kravene som stilles til vannsystemer i farmasøytisk industri. Den har en modulbasert konstruksjon som muliggjør et bredt spekter av spesialbygde konfigurasjoner.

Den har vedvarende dokumentert, pålitelig og forurensningsfri ytelse på grunn av det spesifiserte svovelinnholdet som bidrar til fremragende sveisekvalitet og ventillegemer i høy kvalitet og med lavt innhold av delta-ferritter.

Fordeler ved å bruke Alfa Laval DV-ST UltraPure i vannsystemet:

• Sikrer trygg, langsiktig drift av farmasøytiske vannsystemer

• Minimerer risikoen for korrosjon på grunn av sveisearbeid i høy kvalitet

• Sparer energi, letter installasjonen og gjør dampsterilisering mer effektivt

• Minimerer risikoen for kontaminasjon fra alle standardventiler på grunn av et lekkasjedeteksjonshull

• Reduserer energibruk for oppvarming, veier mindre og reduserer dermed belastningen på rørene

NYHET: 4"-versjonen av DV-ST er nylig lagt til i det utvidede ventilsortimentet for å oppfylle kundenes ønsker. Den bygger på 3"-komponenter uten at det går ut over Kv-verdier, men har den fordel at den bruker samme membran, håndtak og aktuator for både 3" og 4", og minimerer dermed lagerbeholdningen.

 

Rating:

vote data

Let us know if you are going to use this press release. Thank you!

Publications