Alfa Laval Kolding A/S

DK-6000 Kolding - Denmark

Visit: 31, Albuen - DK-6000 Kolding - Denmark

Tel switchboard: +45 79 32 22 00 

Fax switchboard: 45 79 32 25 80

Publications

Spar op til 60 % tid og 70 % vand med denne nye effektive tankrengøringsmaskine

This press release has photo gallery Published on

 (photo: Carsten Brix)

/INS .Hurtig og omkostningsbesparende rengøring.

Vil du gerne nedsætte risikoen for uventet nedetid i pakningsforseglede pladevarmevekslere? Dette er det bedste råd, du får i år

This press release has photo gallery Published on

<p>FrontLine M8 Klädd</p> (photo: Fotograf Erik Håkan Bengtsson)

/INS . For at få den bedste ydelse af pladevarmevekslerne kræves forebyggende vedligeholdelse, især til hygiejnisk anvendelse i føde-vare-, mejeri-, drikkevare- og farmaceutisk industri. Hvert processystem er dog forskelligt med forskellige parametre, der påvirker pladers og pakningers varmeoverførsel og forseglingseffektivitet.

Her er løsningen: Lad ikke dårlig tankrengøring spilde din tid, dit vand, og din energi

This press release has photo gallery Published on

<p><strong>Alfa Laval</strong></p>

/INS. Når vandstrålen fra en rengøringsenhed med roterende dysehoved rammer tankvæggen, genererer den en kraftpåvirkning (N). Efter denne kraftpåvirkning spreder dysen sig ud og skaber et rengøringsaftryk med en stigende forskydningsspændingsstyrke (Pa). Da rengøringsenheden roterer i en 3D-bevægelse, "bevæger" aftrykket sig omkring inde i tanken i et foruddefineret mønster og rengør hele tankoverfladen med stigende forskydningsspænding. Jo større afstand der er til påvirkningspunktet, des mindre forskydningsspænding (mekanisk påvirkning) opnås der.

Op til 80 % energibesparelser med skånsom omrøring

This press release has photo gallery Published on

/INS . Vores omrørere har et fleksibelt, modulopbygget design, og modulopbygningen betyder lettere installation og vedligeholdelse. Det fortræffelige design sikrer kvalitet, ydelse og omkostningsbesparelser. De specialbyggede omrørere har glatte overflader, der fremmer det optimale flow og de strengeste hygiejnestandarder i fødevare-, mejeri-, drikkevare- og farmaceutisk industri samt i industrien for personal care.

Energieffektiv pumpning og skånsom håndtering af følsomme procesvæsker

Published on

/INS . Reducerer energiforbruget og sikrer samtidig produktkvaliteten