Kotkamills nya konsumentkartongmaskin har startats upp

/INS. Kotkamills nya kartongmaskin, BM2, har startats upp i Kotka i Finland. Ett antal kvaliteter av falskartong kommer att produceras under varumärket AEGLE och ett antal kvaliteter för livsmedel produceras under varumärket ISLA.

BM2 är den första maskinen i världen med kapacitet att producera barriärbeläggning direkt i maskinen och därmed producera barriärkartong som kan återvinnas som normalt pappersavfall tack vare att det inte innehåller någon plast överhuvudtaget.

”Intresset för våra nya hållbara produkter har varit massivt. Den nya maskinen erbjuder en lång rad intressanta möjligheter för såväl konverterare och varumärkesägare som designers. En annan av maskinens unika egenskaper är förmågan att producera kartong med sidenmatt yta – något som ger varumärkesägare möjligheten att skapa en produkt som verkligen sticker ut”, säger Kotkamills vd Markku Hämäläinen.

Consumer Boards-affärerna kommer att betjäna två primära marknadsområden. Det första området är den marknad som producerar förpackningar för livsmedel, konfektyr, läkemedel och kosmetika. Det andra området är marknaden som omfattar engångsmuggar och -tallrikar. Alla produkter utgår ifrån nordiska färska skogsfibrer med maskinbestruken dispersionsbarriär som en unik tilläggsmöjlighet. Denna barriär kan ersätta den icke förnybara plasten som traditionellt använts.

Den nya maskinen kommer att ge bruket ökade miljömässiga fördelar genom att maskinen drar ned på el- och vattenkonsumtionen avsevärt i jämförelse med den tidigare produktionsprocessen. Vattenkonsumtionen per ton CTMP kommer att nästan halveras i jämförelse med den tidigare konsumtionen.

Kotkamills kartongmaskin BM2 fakta:

  • Produktionskapacitet 400 000 ton/år
  • Primära produkter: högklassig nordisk falskartong och återvinningsbar barriärkartong för förpackningsindustrin och food service-sektorn
  • Investeringens totala värde 170 miljoner euro
  • Mer än 5 miljoner euro har investerats i avloppsreningsverk som gör avloppsvattnet renare
  • Primära maskinleverantörer: Bellmer Vaahto Paper Machinery Oy (från maskinens våta ända till torkfasen) och Valmet (lackeringsfasen, rullningsfaserna och CTMP-fabriken).

Mer information:

Markku Hämäläinen, CEO, Kotkamills Oy
tel. +358 40 721 05 48
markku.hamalainen@kotkamills.com

Om Kotkamills

Kotkamills är en ansvarsfull partner som levererar förnybara produkter och optimerar sina kunders processer med produktinnovationer skapade av trä, ett förnybart råmaterial. Till våra viktigaste varumärken hör Absorbex® och Imprex®, två innovativa pappersprodukter för laminat-, plywood- och byggindustrin. Kotkamills erbjuder även ekologiska, tekniskt högklassiga och visuellt tilltalande träprodukter för snickeri- och byggindustrin. Sommaren 2016 kommer Kotkamills att driftsätta en ny kartongmaskin för produktion av falskartong och food service board till konsumentmarknaden med kapacitet för barriärbeläggning on-line. Allt material från Consumer Boards kommer att vara fullständigt återvinningsbart och återupplösbart.

Kotkamills har två produktionsanläggningar i Kotka och Imatra i Finland samt ett dotterbolag, L.P. Pacific Films, som producerar Imprex® i Malaysia. Kotkamills majoritetsägare är det finska investeringsbolaget MB Funds.
www.kotkamills.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

 

Kotkamills OY

P.O. Box 62-63
FI-48101 Kotka, Finland
Street address:
Norskankatu 6, 48100 Kotka

Tel. +358 5 210 11
Fax +358 5 210 1864

Publications