Telelarm buys product rights for German security system

Pressmeddelande
8 februari 1995
TeleLarm köper produkträttigheter för tyskt trygghetssystem -
Får mer än hälften av marknaden

TeleLarm AB har köpt produkträttigheterna för Knorr-Bremses trygghetssystem och tar över de anställda inom denna del av verksamheten. Avtalet innebär att TeleLarm från tidigare 10 procent kommer att behärska över hälften av den tyska marknaden som under 1994 var cirka 50 MSEK.

- Avtalet innebär att vi skapat oss en betydande marknadsplattform i Tyskland inom den växande sektorn för trygghetsprodukter, säger TeleLarms VD och arbetande styrelseordförande, Lars-Olof Hjalmar.
Den tyska marknaden för trygghetsprodukter påminner om Sverige i början av -80-talet. Det vill säga, tekniska säkerhetslösningar används inte som komplement till personlig vård i någon betydande omfattning.
Från och med i år gäller en utökning av tyskarnas "Pflegeversicherung" (sjukförsäkring). Den innebär att köp av tekniska hjälpmedel kan betalas via det allmänna försäkringssystemet. De jämställs med andra ord med medicin och fås fritt mot "recept".
- Lagändringen gör att vi förväntar oss en ytterligare ökning av den tyska trygghetsmarknaden, utöver en tidigare tillväxt på mellan 10 till 20 procent. TeleLarm har i Sverige arbetat med kommuner samt landsting och byggt upp ett unikt kunnande som det egentligen inte finns någon motsvarighet till i andra länder, fortsätter Lars-Olof Hjalmar.
I Tyskland är ett fåtal bolag verksamma inom trygghetssystem varav Knorr-Bremse är störst. Knorr-Bremse är en stor koncern i Tyskland som huvudsakligen tillverkar bromssystem för tåg och bussar (omsättning ca 7 miljarder kr).
Idag exporterar TeleLarm trygghetssystem till 12 länder till ett värde av
250 MSEK. TeleLarm är marknadsledande i Skandinavien och ett av de världsledande företagen inom trygghetssystem. Utveckling och marknadsföring sköts av dotterbolaget TeleLarm Care i Umeå, och försäljning i Tyskland sker via TeleLarm Security GmbH i München.
____________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
VD TeleLarm Care Ted Samuelsson, tel 090-17 37 72
ekonomidirektör Håkan Jansson, tel 00949-8102 89 20 eller
informationssekreterare Ulf Sjögren, tel 08-466 41 36.

Popularitet:

röst data

Du kan inte ge feedback på denna artikel.

Publications