Powerful laser printers

PERSBERICHT
2 februari 1995
Krachtige laserprinters stellen steeds hogere eisen aan bijpassende papierverwerking

De markt voor hoge snelheidslaserprinters neemt steeds meer toe en bevindt zich momenteel in een hausse. Dit komt door de lage prijzen in combinatie met de flexibiliteit en kwaliteit die de laserprinter biedt. Dit stelt echter hoge eisen aan effectieve papierverwerking. Stralfors is in korte tijd een van de marktleiders geworden in de papier-verwerkingssector dankzij de Lasermax produkten die de produktiviteit van de laserprinter optimaliseren en het papier van de groothandelaar - in vellen of op de rol - verwerken tot de kant-en-klare brief die men naar het postkantoor kan brengen. Een van de grootste installaties van het bedrijf vindt men bij dvs, het computer-centrum van de Duitse spaarbanken, waar elke nacht in 7 uur
1 500 000 bladzijden informatie worden geproduceerd.

In theorie kan een hoog-prestatie laserprinter 70 meter per minuut verwerken. Lasermax is een compleet papier-verwerkingssysteem en uniek als het gaat om het aanpassen van de snelheid van de printer in elk stadium van input tot print-outs die klaar zijn in de vorm van bijvoorbeeld brieven in enveloppen.
"Met het Lasermaxsysteem kan men de printer vijf uur onophoudelijk laten draaien. De kostprijs per gedrukt produkt daalt en de beschikbaarheid neemt aanzienlijk toe", zegt Åke Franzén, hoofd van marketing voor Lasemax in Europa.
Het systeem profiteert ten volle van de snelheid van de printer en hoeft niet constant bemand te worden, wat per jaar maximaal 1000 manuren kan besparen. Speciale controle software optimaliseert de produktie en maakt het mogelijk om diverse verschillende printers vanuit een centraal punt te regelen. De software geeft aan als er zich een probleem voordoet, waar de fout ligt en wat de fout is. Het systeem gebruikt ook streepjescodes om alle print-outs te controleren.
Wanneer de printer continu in werking is, ondergaat hij minder slijtage dan wanneer hij herhaaldelijk aan- en uitgezet wordt, wat ook de service- en onderhoudskosten omlaag brengt.
Het Lasermaxsysteem omvat een hele serie op micro-processors gebaseerde produkten zoals een afwikkel-machine, vouwmachine, werkscheidingsmachine, opwindmachine, snijder, stapelmachine, kleurendruk-station, sorteermachine, plasticwikkelaar en de MaxLaser 180 die sorteert, buffert en de drukopdrachten aflevert na de werkscheidingsmachine of plasticwikkelaar. Sommige van deze machines zullen te zien zijn op de Cebit-beurs in Hannover.
Lasermaxsystemen worden bij veel grote bedrijven over de hele wereld geïnstalleerd, o.a. bij P.B.S. in Denemarken, Peugeot in Frankrijk, ABN-AMRO Bank en RABO Bank in Nederland, British Telecom in Groot-Britannië en Volvo in Zweden. Een van de grootste installaties is te vinden bij dvs, het computercentrum van de Duitse spaarbanken in Berlijn en Leipzig. Hier worden dagelijks meer dan 1.5 miljoen bladzijden informatie gedrukt die verwerkt en gedistribueerd moet worden. Momenteel heeft de bankgroep 16 Lasermax produktielijnen met complete papierverwerking inclusief controle, vouwen, sorteren, plastic wikkelen en bufferen.
Stralfors begon Lasermax in 1984 verder te ontwikkelen en sindsdien zijn er steeds meer produkten toegevoegd. Aan het begin van de 90er jaren werd het Lasermax Management Systeem geïntroduceerd die de mogelijkheid biedt om het hele proces te controleren, regelen en optimaliseren. Zo kan in veel gevallen een Lasermax installatie een operationele beschikbaarheid van 99% behalen.
Het bedrijf heeft ongeveer 1.300 werknemers en de jaarlijkse verkoop overtreft meer dan 1,5 miljard SEK.

Foto-onderschrift:
Het interieur van dvs, het computercentrum van de Duitse spaarbanken dat 185 banken in Berlijn en Leipzig bedient. Het centrum produceert dagelijks 1.5 miljoen bladzijden informatie die verwerkt wordt door het Stralfors Lasermaxsysteem.

Voor verdere informatie:
Rotaform
Dhr Martin Mauritz
Dhr Harm-Jan Hulleman
Tel: 03200-79900
Fax: 03200-79999


Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch schijfje (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.
Voor verdere informatie:
Rotaform
Dhr Martin Mauritz
Dhr Harm-Jan Hulleman
Tel: +31 3200-79900
Fax: +31 3200-79999


Deze tekst is verkrijgbaar op een 3,5 inch schijfje (Word 5.1a), geformatteerd voor Macintosh of PC.


Rating:

vote data

Feedback is not allowed / disabled for this press release.

Publications