Nya Alfa Laval PlusClean-rengöringsmunstycket revolutionerar tankrengöringen med 100 % täckning

Genom lanseringen av det nya Alfa Laval PlusClean®-rengöringsmunstycket tar Alfa Lavals breda tankrengöringssortiment ett enormt kliv framåt. PlusClean ger oöverträffad 100 % heltäckande tankrengöring, besparingar på upp till 80 % för vatten och rengöringsmedia och ingen nedsmutsning av produkten. Tillsammans med en toppmonterad tankrengöringsenhet och montering direkt mot tankens vägg eller botten, ökar PlusClean produktiviteten och sänker de totala ägandekostnaderna.

Inga skuggade områden och ingen risk för nedsmutsning

– Genom att integrera Alfa Laval PlusClean-rengöringsmunstycken i en tank och tankrengöringsprocess ser du till att smutsen inte har någonstans att gömma sig, säger Janne Pedersen, Global Portfolio Manager, Tankrengöring, Alfa Laval. – Nu kan vi verkligen hålla löftet om optimal tankrengöring. Inga skuggade områden och ingen risk för nedsmutsning av produkten. Det är fakta.

Lätt att installera och använda

Med sitt optimerade högtrycksstrålmönster ger PlusClean 100 % rengöringstäckning i skuggade områden som andra tankrengöringsmunstycken missar. När rengöringsmunstycket monteras mot tankens vägg eller botten har det en revolutionerande inbyggd justeringsfunktion som gör installationen enkel och driften effektiv. Dessutom får du rengöringstäckning i skuggade områden, till exempel under omrörarens blad. Detta säkerställs genom grundlig tankrengöring som inga andra tankrengöringsenheter kan matcha.

Konkurrensfördelar

Det här innovativa rengöringsmunstycket är perfekt för läkemedels-, mejeri-, livsmedels-, dryckes- samt egen- och hemvårdsbranschen. Det ger ännu effektivare rengöring, ökad säkerhet och bättre produktkvalitet. Detta ger större produktivitet och ökar konkurrensfördelarna för dem som väljer att tillföra PlusClean i sina tankrengöringsprocesser.

Hållbarhet i kärnan

Hos Alfa Laval utgör hållbarhet kärnan i vår verksamhet, och PlusClean är inget undantag. Det revolutionerande rengöringsmunstycket ger stora besparingar av kostnader för vatten och rengöringsmedel, vilket minimerar påverkan på miljön.

För krävande hygieniska tillämpningar

Den vanliga Alfa Laval PlusClean levereras som ett mediafjäderaktiverat rengöringsmunstycke för tankrengöring i hygieniska processer. En särskild tryckluftsdriven version finns också tillgänglig. För steril och aseptisk tankrengöring finns Alfa Laval PlusClean UltraPure, med uppbackning av Alfa Laval Q-doc-dokumentationen för att säkerställa full spårbarhet i hela leveranskedjan.

Upptäck hur 100 % rengöringstäckning från Alfa Laval PlusClean ökar avkastningen och minskar kostnaderna. Läs mer på www.alfalaval.com/plusclean.

 

För mer information kontakta:

Janne Pedersen
Global Portfolio Manager, Tankrengöringsutrustning, Alfa Laval
Telefon: +45 22 77 84 52
E-post: janne.pedersen@alfalaval.com

Marianne Hojby
Marketing Communication Manager, Alfa Laval
Mobil: +45 28 95 44 71
E-post: marianne.hojby@alfalaval.com


Detta är Alfa Laval

Alfa Laval är aktivt inom områdena Energi, Marina tillämpningar och Livsmedel och vatten, och erbjuder sina expertkunskaper, produkter och tjänster till en lång rad branscher i cirka 100 länder. Företaget strävar efter att optimera processer, skapa ansvarsfull tillväxt och driva framsteg – och gör hela tiden det lilla extra för att hjälpa kunderna att uppnå sina affärsmål och hållbarhetsmål. 

Alfa Lavals innovativa tekniker syftar till att rena, förfina och återanvända material och främja mer ansvarsfull användning av naturresurser. De bidrar till ökad energieffektivitet och värmeåtervinning, bättre vattenbehandling och minskade utsläpp. Därmed bidrar Alfa Laval inte bara till framgångar för sina kunder, utan för alla människor och vår planet. Vi gör världen bättre, varje dag. Allt enligt vårt motto Advancing betterTM.

Alfa Laval har 16 700 anställda. Årsomsättningen 2020 var 41,5 miljarder SEK (cirka 4 miljarder EUR). Företaget är noterat på Nasdaq OMX.

www.alfalaval.com

Popularitet:

röst data

Vi uppskattar om Du tar dig tid att meddela om Du kommer att publicera nyheten. Tack på förhand!

Publications